Beleggen met een beleggingsplan?

Stap 0: Bepaal het bedrag dat je wilt beleggen

Alvorens je start met beleggen is het aan te raden om eerst na te gaan met hoeveel geld je kan beleggen. Vaak zullen dit spaartegoeden zijn die op een spaarrekening staan.

Hou er rekening mee dat er aan beleggen risico’s zijn verbonden, en voorzie de nodige reserves voor tegenslagen (ziekte, job verliezen, onverwachte kosten, …).

Beleg daarom alleen met geld dat je enerzijds bereid bent om volledig te verliezen of geld dat je de komende tijd niet nodig zal zijn. Het bedrag waarop je uiteindelijk uitkomt, zal afhangen van persoon tot persoon. Belangrijk is echter wel dat je comfortabel bent met het bedrag.

Stap 1: Bepaal uw doel en beleggingshorizon

We beleggen geld om winsten te realiseren, maar waar dient het behaalde rendement uiteindelijk voor? Wat is met andere woorden jouw motivatie? Dit kan bijvoorbeeld zijn om geen koopkracht te verliezen, om een luxe aankoop te verrichten, uw hypotheeklening vroeger af te lossen of voor de opbouw van jouw pensioen.

De beleggingshorizon is eveneens belangrijk. Je wilt immers voorop stellen in hoeveel jaar je jouw doel wilt bereiken. Bij een pensioenopbouw zal de beleggingshorizon langer zijn dan wanneer je belegt om een luxe aankoop te verrichten. Hou bij het beleggen zeker rekening met voldoende tijd en voorzie een beleggingshorizon op (middel)lange termijn.

Stap 2: Bepaal het rendement dat je wilt halen

Het rendement dat je wilt behalen ligt in het verlengde van de voorgaande stap. Stel dat je op 5 jaar jouw doelen wilt bereiken, dan kan je eenvoudig uitrekenen hoeveel rendement je ongeveer jaarlijks dient te behalen.

Bijvoorbeeld: Bij een jaarlijks rendement van 12 procent, zal jouw geld – bij benadering – elke 6 jaar verdubbelen. Is dit een realistische doelstelling binnen de huidige marktomstandigheden? Zal je niet teveel risico nemen om dit rendement te proberen behalen? Stel eventueel uw beleggingshorizon bij als de resultaten onrealistisch zijn, want rendement en tijd zijn heel nauw aan elkaar verbonden.

Stap 3: Bepaal hoe je wenst te beleggen

Actief of passief beleggen? Het stellen van doelen en een tijdhorizon is mede belangrijk om te bepalen op welke manier je wenst te beleggen. Hoe actief zal je moeten zijn om deze doelstellingen te behalen?

Hoe hoger het rendement is dat je vooropgesteld hebt als doel, hoe meer kans dat je actiever zal moeten zijn bij het beleggen, en hoe meer risico’s je moet nemen om dit rendement te behalen. Historisch gezien mag je bij aandelen rekenen op een gemiddeld rendement van ongeveer 8%. Ligt jouw doelstelling hoger? Dan zal je waarschijnlijk moeten uitkijken naar andere beleggingsproducten.

Bepaal in deze stap in hoeverre je actief bezig wilt zijn met het beleggen en op welke manier je dit wilt doen. Timing is immers belangrijk bij het beleggen als je belegging moet renderen over kortere termijn. Dit zal met andere woorden veel aandacht en aldus een actieve aanpak vergen aangezien zowel fundamentele analyse als technische analyse aan te raden zullen zijn.

beleggingen grafiek opvolgen

Stap 4: Bepaal koop- en verkoopstrategie

In deze stap dien je te beslissen welke criteria je zal hanteren bij het kopen en verkopen.
Langetermijnbeleggers zullen andere criteria vooropstellen en zich bijvoorbeeld beperken tot het dividendrendement van het beleggingsinstrument bij het aankopen, of zich richten tot de koers/winst-verhouding om het verkoopmoment te kiezen.

Een korte termijn belegger echter zal zich misschien meer richten tot de weerstand en andere indicatoren bij technische analyses om over te gaan tot een aankoop of verkoop.

Stap 5: Bepaal welke beleggingsinstrumenten je wilt gebruiken

In deze stap is het essentieel dat je kijkt naar alle beleggingsinstrumenten die bestaan en te beslissen welke financiële instrumenten je zal gaan gebruiken. Je hoeft je niet noodzakelijk op 1 instrument te richten (maar het kan wel) en belangrijk is ook dat je alleen belegt in instrumenten die je zelf volledig begrijpt.

Voorbeelden van beleggingsinstrumenten zijn: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, trackers, opties, futures en sprinters. Ken je er nog geen van? Bestudeer deze dan op voorhand om meer inzicht te verkrijgen in de werking en mogelijkheden van deze producten. Op een website zoals Morningstar kan je heel veel interessante artikelen en handleidingen terugvinden. Daarenboven kan je op de site ook een schaduwportefeuille aanmaken.

Stap 6: Evalueer je beleggingsplan

Ben je in de voorgaande stappen tot de conclusie gekomen dat er zaken onrealistisch zijn of moeten aangepast worden naarmate je meer inzicht in het beleggen hebt verwerft? Dan is het nu de moment om alle stappen nog even na te kijken en eventueel bij te werken waar nodig. Het is de bedoeling dat je je comfortabel voelt met elke beslissing die je hieromtrent neemt.

Bijvoorbeeld: als het rendement alleen behaald kan worden met risicovolle producten maar je deze producten niet goed kent of je je daar niet comfortabel bij voelt, dan kan het een goed idee zijn om de beleggingstermijn of het rendement dat je als doel hebt gesteld.

Stap 7: Start met beleggen (al dan niet via een schaduwportefeuille)

Zelf aan de slag gaan is de laatste stap. Dit hoeft niet noodzakelijk direct met geld te zijn. Je kan er immers ook voor opteren om eerst een selectie te maken en deze op te volgen in een schaduwportefeuille. Op die manier speel je op veilig, terwijl je in tussentijd je technieken en analyses verder op punt stelt.

Ongeacht welk type belegging je verkiest, dien je er bij elke aankoop rekening mee te houden dat er risico’s aan verbonden zijn, én dat je deze risico’s begrijpt én dat je je comfortabel voelt bij je beslissing om geld te beleggen. Op risico kan je immers grotendeels anticiperen op voorhand, het rendement daarentegen zal mede afhankelijk zijn van de markt.

Stap 8: Volg op en evalueer

Een beleggingsplan kan naarmate tijd verstrijkt zeker veranderen. Het opvolgen en evolueren van uw oorspronkelijk plan en beleggingen hoeven niet noodzakelijk veel tijd te kosten, maar het is wel belangrijk dat het gebeurd.

Zowel uw doelstellingen en tijdshorizon dienen opgevolgd te worden om er zeker van te zijn dat deze nog steeds actueel zijn. Ook uw rendementsdoel moet worden beoordeeld: is deze nog realistisch binnen de huidige marktsituatie?

Dat zijn niet de enige vragen die je aan jezelf kan stellen. Ook de aanpak en strategie dien je te beoordelen. Zal een meer actievere aanpak nodig zijn? Of zorgt een actieve aanpak er juist voor dat je geld verliest of onvoldoende rendement haalt? Het timen van de markt is immers niet eenvoudig!

Bron: Binck Academy

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect