Tips bij het beleggen

Wie begint met beleggen zal zich misschien verloren voelen tussen al deze begrippen en mogelijkheden om je geld in te beleggen. Alvorens je start met beleggen kom je best eerst meer te weten over alle beschikbare financiële producten waarin je je geld kan beleggen. Deze rubriek op onze site kan je hierin verder helpen.

Eens je beslist om je geld te beleggen zal je ervaren dat het allemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt. Onze tips voor de beginnend belegger helpen je hopelijk verder om je eerste stappen te zetten en om je vermogen te beschermen tegen emotionele beslissingen.

Beursschommelingen zijn normaal

Elk financieel product kan schommelingen ondergaan, of het nu gaat om aandelen, beleggingsfondsen, edelmetalen, … Als de beurs naar beneden gaat na je aankoop, panikeer dan vooral niet en tracht na te gaan hoe dit komt en of er verbetering zichtbaar is.

Hou met andere woorden voldoende tijd voor ogen zodat je investering kan groeien en herstellen van een beurscorrectie. Wie start met beleggen houdt het best rekening met een termijn van 3 tot 5 jaar.

Starten met een beleggingsfonds

Veel mensen kiezen ervoor om hun intrede tot het beleggen te doen via een beleggingsfonds. Op die manier hoef je zelf amper iets op te volgen en laat je de moeilijke beslissingen over aan een fondsbeheerder die weet waar hij mee bezig is. Als beginnend belegger dien je natuurlijk wel één of meerdere beleggingsfondsen te vinden, en dat kan op zich ook een specialiteit zijn!

Beginnend belegger? Richt je dan vooral op mixfondsen (= gemengde fondsen) zodat je investering een maximale spreiding heeft (aandelen, obligaties, vastgoed, …). Op die manier beperk je het risico. Eens je meer vertrouwd bent met het gehele gebeuren kan je overschakelen naar andere fondsen zoals sectorgebonden fondsen of regiofondsen. We schreven eerder al een artikel met tips om een goed beleggingsfonds te vinden, dit artikel kan je hier nalezen.

tipsStart met een minimale inleg om vertrouwd te raken met het beleggen.

Beleg niet TEVEEL

Beleggen doe je niet met je hele vermogen. Binnen de beleggerswereld is er vaak een gezegde dat ongeveer luidt als volgt: “Beleg niet meer dan dat je bereid bent om te verliezen”.

Kortom: Voorzie steeds dat je voldoende kapitaal hebt om dagelijks van te leven. Een stelling die ook vaak wordt aangenomen is dat je minimaal 6 maanden loon beschikbaar moet houden om onverwachte kosten of tegenslag op te vangen.

Buy low, Sell high

Tijdens het geld beleggen komen ongetwijfeld veel emoties aan te pas. Wie aandelen heeft en de koers ziet dalen zal ongetwijfeld een gevoel van angst of paniek over zich heen krijgen. Het uitgangspunt is nochtans eenvoudig: Koop bij een lage koers, en verkoop bij een hogere koers. Toch komt het vaak voor dat mensen – mede door de emoties die beleggen kan losmaken – net het tegenovergestelde doen.

Een stijgende beurskoers heeft immers nooit een garantie dat de beurs zal blijven stijgen. Door middel van analyses verlaag je het risico op ongewenste effecten op de beurs. Het zijn dan ook vaak mensen die afwijken van een beurstrend die succes hebben. Als je ziet dat een aandeel al 2 jaar een dalende trend kent dan zullen deze mensen nagaan waarom dat is en indien hun onderzoek is afgerond nagaan of het aandeel koopwaardig is of niet. Wanneer ze beslissen om het aandeel te kopen, dan gaan ze tegen de dalende trend van het recente koersverloop in. Maak m.a.w. je huiswerk alvorens je een aankoop verricht.

Het risico spreiden

Leg niet al je eieren in hetzelfde mandje, maar verspreid zoveel mogelijk uw beleggingen. Bescherm uw kapitaal door uw geld op verschillende spaar- en beleggingsproducten te spreiden.

Een defensieve belegger zal zijn geld voor 90% kunnen beleggen in veilige investeringen zoals een spaarrekening, overheidsobligaties, of TAK21-spaarverzekeringen. Op die manier brengt uw spaargeld iets meer op dan louter op de spaarrekening te laten staan, maar kan er weinig of niets mislopen met het vermogen.

De overige 10% van het gespaarde vermogen kan dan gebruikt worden voor beleggingen met iets meer risico zoals beleggingsfondsen, aandelen, … om hiermee een potentieel hoger rendement te behalen.

Beleggen in aandelen? Bekijk verhandelbaarheid.

Start je met beleggen? Dan blijf je best wel van aandelen waar amper transacties in gebeuren. Zorgt er m.a.w. voor dat het aandeel goed verhandelbaar is. Blijf weg van “penny stocks” of aandelen die op de beurs amper verhandeld worden.

Als er weinig handel plaatsvindt in een bepaald aandeel, dan wordt het moeilijk om aan een correcte prijs de aandelen te kopen of te verkopen. Dit brengt met andere woorden enigszins risico met zich mee.
Zogenaamde “penny stocks” (vooral bekend uit films) zijn aandelen die goedkoop noteren. Dit houdt dan ook in dat een kleine schommeling van enkele eurocenten al gauw een winst of verlies van enkele procenten met zich meebrengt. Deze aandelen zijn heel erg volatiel en niet geschikt om zonder ervaring mee te beginnen.

Bij het ouder worden

tips en tricks beleggen beter rendement
© Shutterstock
Risico’s nemen we het best als we jong zijn. We hebben dan nog veel tijd om ons hiervan te herstellen als het fout afloopt. Tijd is een belangrijk gegeven bij het beleggen. Een koerscorrectie kan zijn na verloop van tijd zeker herstellen.

Vaak wordt de regel van 100 gebruikt om vast te stellen hoe hoog het risico mag zijn. Als je van 100 je leeftijd aftrekt bekom je een percentage waaruit je risico kan uitgedrukt worden.
Voorbeeld: ben je 40 jaar, dan zou de risico indicator (100 – 40 jaar) = 60% bedragen. Deze 60% kan je dan gebruiken als indicator om er voor te zorgen dat je dat percentage maximaal in aandelen of andere risicovolle producten aanhoudt.

Beleg niet alles in één keer

Marktomstandigheden kunnen snel omkeren. Aandelen die al lange tijd stijgen in waarde kunnen wel eens snel hun toppunt bereiken. Hetzelfde is waar bij beleggingsfondsen: hoge rendementen uit het verleden zijn geen garantie om rendementen in de toekomst.

Spreid daarom niet alleen het risico, maar beleg ook uw vermogen gespreid over de tijd. Als er zich dan al een koerscorrectie voordoet, dan koop je aan tegen een lagere marktprijs waar je globale aankoopprijs mee daalt. Hierdoor kan je sneller van een koersherstel profiteren.

Volg je beleggingen op

Uw portefeuille met regelmaat opvolgen en evalueren is noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld steeds de gewoonte om de aankoopprijzen te noteren in een Excel formulier, samen met de uitbetalingen zoals dividenden en interesten.

Alleen op die manier kom je te weten hoe je beleggingen renderen. Het overzicht dat je opmaakt zal je ook inzicht verschaffen in je portefeuille. Dan kan je nagaan of je nog steeds belegd binnen je risicoprofiel maar kan je ook slechte beleggingen herkennen.

Leen geen geld om te beleggen

Beleggen met geld dat geleend is kan gevaarlijk zijn. Op het geleende bedrag zal je intresten moeten betalen, ook als je investering opeens niets meer waard blijkt te zijn. Het enige waarmee je dan overblijft, is een schuld.
Heb je echter toch een lening of krediet nodig voor andere doeleinden? Dan kan je gerust terecht op deze website.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect