Aandelen: Uitleg

Aandelen kopen is wellicht de meest bekende vorm van beleggen bij het grote publiek, maar beginnen met het verhandelen in aandelen is voor de meesten niet zo evident. Het is belangrijk dat je eerst iets over aandelen leert en met dit artikel trachten we u hierover zo goed als mogelijk te informeren.

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn een bewijs dat je een deel bezit van het kapitaal in een onderneming. In ruil hiervoor krijg je bepaalde rechten binnen deze onderneming, bijvoorbeeld stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Tijdens deze algemene vergadering wordt ook beslist of de onderneming een dividend uitkeert. Dit is een vergoeding die wordt betaald aan aandeelhouders. In andere woorden kan je zeggen dat je als aandeelhouder een stuk van de winst van de onderneming krijgt.

Een onderneming kan geld inzamelen door aandelen uit te geven. Veelal is dit interessanter dan te lenen bij de bank, omdat de onderneming kan wachten tot ze winst maakt alvorens de beleggers hiervoor te belonen met een dividend. Gaat de onderneming een lening aan, dan moet ze hierop direct intresten betalen.

    Er bestaan verschillende soorten aandelen. Zo kennen we onder meer:

  • De gewone aandelen: iedere aandeelhouder krijgt stemrecht in de onderneming en heeft recht heeft op een winstuitkering (dividend);
  • Aandelen zonder nominale waarde: De nominale waarde wordt meestal gebruikt als maatstaf, maar is voor het verhandelen van weinig belang. Op deze aandelen staat niet vermeld welk deel van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigt.
  • De preferente aandelen: deze aandelen hebben voorrang op de gewone aandelen en brengen een vast bedrag per aandeel op als dividend. Het is dus mogelijk dat de dividenduitkering bij preferente aandelen hoger is dan een dividenduitkering bij normale aandelen.
    Een bijkomend voordeel is ook dat preferente aandeelhouders voorrang hebben bij een faillissement.
  • Prioriteitsaandelen: Dit zijn aandelen op naam waaraan een recht is verbonden om bindende voordrachten te doen voor de benoeming van directieleden en commissarissen.

Een aandeel kan dus ook gerust bestaan, zonder dat daar een stemrecht aan verbonden is.

De waarde van aandelen.

Aandelen vertegenwoordigen de waarde van een onderneming en hierin komt ook het speculatief karakter te pas. De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het verhandelbaar waardepapier staat. Alle aandelen samen vormen dan ook het eigen vermogen van het kapitaal. Wanneer een onderneming winst maakt, dan stijgt het eigen vermogen van de onderneming, alsook de waarde van de aandelen.

Het is echter de koers die de waarde van aandelen echt bepaald. Aandelen zijn meestal beursgenoteerd en kunnen dagelijks veranderen. Belangrijke factoren zijn de winstverwachtingen van de onderneming, de vooruitzichten van het bedrijf in kwestie maar ook de algemene sector waarin deze zich bevindt zijn van belang.
Wil je actief beleggen in aandelen? Dan doe je er goed aan om steeds op de hoogte te zijn van het laatste nieuws in de sector, over het bedrijf en tracht je als het ware een expert te worden op alles wat van toepassing is voor het bedrijf waarin je wenst te investeren.

Waarom beleggen in aandelen?

De motivatie om aandelen te kopen kan verschillen van persoon tot persoon. Iemand kan beslissen om een inbreng in geld te verrichten in een onderneming omdat hij gelooft in het product of dienst en op die manier de onderneming financieel wil ondersteunen, een ander persoon wil stemrecht in de onderneming hebben, maar in bijna alle gevallen zal iemand aandelen kopen om hier winst uit te halen.

Aandelen kunnen verhandeld worden. Zo kan je de aandelen verkopen wanneer ze een hogere waarde hebben en zolang de aandelen in je bezit zijn is het mogelijk dat je dividenden ontvangt.
Historisch bekeken zou je op lange termijn een zeer hoog rendement kunnen gehaald hebben door te beleggen in aandelen. Wie 30 jaar geleden aandelen kocht en deze in het bezit hield, zou vandaag ongeveer 14 keer zijn inbreng kunnen terugkrijgen.

Ook gevaren bij aandelen.

Aandelen worden beschouwd als risicokapitaal. Je deelt in de winst, maar ook het verlies van de onderneming waarin je belegt. Een bedrijf kan failliet gaan, slechte cijfers publiceren, de algemeen directeur kan in een slecht daglicht gesteld worden … het zijn allemaal factoren waarmee je rekening moet houden.

aandelen kopen of verkopen
© Shutterstock – beleggen in aandelen

Beleggen in aandelen: Voor wie geschikt?

Om een goede belegger te zijn, moet je vooral in staat zijn om veel informatie te hebben over de aandelen waarin je wenst te investeren. De voorbereiding is dus het belangrijkste moment als je wilt beginnen met beleggen, maar ook tijdens je belegging moet je op de hoogte blijven van de evolutie van je aandelen.

Aandelen zijn geschikt voor mensen die risico’s willen nemen en die vermogend genoeg zijn om eventuele verliezen te dragen. Er is immers nooit zekerheid bij het beleggen in aandelen, wat ook de reden is waarom men bij risicovolle beleggingen steeds aanraad om nooit meer te beleggen dan je kan verliezen.
De bank zal een zogenaamd beleggersprofiel opstellen. Daaruit moet dan blijken welke soorten beleggingen voor u geschikt kunnen zijn. Wie eerder een veilige belegger is, zal zich meer thuis voelen bij obligaties.

Hoe beleggen in aandelen?

Er zijn verschillende manieren waarop je kan beleggen in aandelen. In eerste instantie kan je aandelen rechtstreeks kopen maar je kan ook beleggingsfondsen hiervoor gebruiken. Deze fondsen zal meestal in meerdere aandelen tegelijkertijd investeren om het risico te spreiden. Een andere mogelijkheid is dat je een CFD-service gebruikt.

Aandelen rechtstreeks kopen.

We dienen een onderscheid te maken tussen twee belangrijke begrippen: gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam.

Gedematerialiseerde aandelen zijn aandelen die je kan kopen via een effectenrekening. Je ziet niet wie de verkoper is of wie de andere houders zijn van aandelen in dezelfde onderneming. Hiervoor zal je een effectenrekening moeten openen bij je bank of bij een gespecialiseerde broker zoals BinckBank, Lynx, MeDirect Bank of Keytrade.

Aandelen op naam worden ingeschreven in een aandeelregister. Daar kan je perfect zien wie de andere aandelen bezit en in welke aantallen.

Aandelen kopen via een effectenrekening kan duur zijn als je met kleine bedragen belegt en niet heel vaak koopt of verkoopt. Ook tussen effectenrekeningen onderling kan het verschil in kosten snel variëren. Wie toch wil speculeren op aandelen, kan misschien overwegen om een CFD handelsplatform te gebruiken.

Via beleggingsfondsen.

Naast het rechstreeks beleggen in aandelen kan je ook beleggen via een aandelenfonds. Het beleggingsfonds zal in dat geval zelf kiezen in welke aandelen ze zal beleggen, maar ze doet dit aan de hand van opgestelde doelen. Jij zal zelf een aandeel kopen in het fonds, maar verder zal een fondsbeheerder al het werk verrichten.

Over beleggingsfondsen kan je in deze rubriek op onze website meer informatie terugvinden.

CFD-service gebruiken.

Wie toch wenst te beleggen met kleine bedragen en zich niet blauw wil betalen aan de daarbij horende kosten, kan een CFD-service uitproberen. Hiermee kan je zelfs beleggen met een hefboom.
Op die manier kan je met 100 euro speculeren op de koers, terwijl je investering 10 keer je inbreng vertegenwoordigt. Dit betekent dan ook dat je 10 keer de winst haalt via je kleine investering. Opgelet: dit is ook bij verlies het geval!

Hier speculeer je alleen maar op het koersverloop van de aandelen. Je zal dus geen aandelen bezitten en ook geen recht hebben op winstdeelnames (dividenden). Toch is het een ideale manier om kennis te maken met het verhandelen in aandelen, bij voorkeur via een demo-account. Klik hier voor meer info over CFD handelen.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect