Het beste beleggingsfonds vinden

Het is niet de bedoeling dat iemand anders voor jou beslist wat het beste beleggingsfonds is. Dit moet je zelf beoordelen en je keuze maken volgens je eigen beleggingsprofiel. Natuurlijk kan je wel her en der tips meenemen zodat je weet waarop je moet letten.

In eerste instantie moet je beslissen welk rendement je wenst te behalen met het beleggingsfonds en hoeveel risico je wenst aan te gaan om aan dit rendement te komen. Deze analyse zal voor iedere persoon een andere uitkomst hebben. Oordeel eerlijk voor jezelf en bekijk verschillende beleggingsfondsen om na te gaan of je doelen haalbaar zijn.

Het is ook belangrijk om te kijken naar het verleden. Winsten uit het verleden zijn geen garantie dat het fonds in de toekomst ook veel winsten zal behalen, maar het kan nooit kwaad deze indicator eens te bekijken.
Belangrijker nog is om te kijken hoeveel het fonds negatief is gegaan in de voorbije jaren. Hoe negatiever het fond is gegaan, hoe meer risico er bij komt kijken.

Verlies ook de kosten van beleggingsfondsen niet uit het oog, er kunnen immers grote verschillen zijn tussen verschillende beleggingsfondsen onderling. Tot slot dien je je ook te kijken waarin het fonds zal gaan beleggen. Is het een sector of beleggingsproduct waar je vertrouwen in hebt? Dat is ook een belangrijke keuze, al was het maar om ’s nachts niet wakker te liggen.

Wil je periodieke uitbetalingen van dividenden en interesten? Dan moet je op zoek gaan naar distributiefondsen. Deze betalen de ontvangen interesten en dividenden uit.
Kapitalisatiefondsen zullen deze opbrengsten gebruiken om nieuwe beleggingen uit te voeren. Dit is fiscaal voordeliger omdat je hierop geen roerende voorheffing zult moeten betalen. Een uitzondering zijn obligatiefondsen: bij sommige obligatiefondsen met kapitalisatie is het mogelijk dat je wel roerende voorheffing moet betalen. Vraag dit steeds na bij jouw bankier.

opbrengst kostOnthoudt ook dat er fondsen zijn met kapitaalbescherming. Deze fondsen hebben een vaste einddatum en hanteren technieken die er voor moeten zorgen dat je op het einde van de rit minimaal uw geïnvesteerde kapitaal kan recupereren. Een echte garantie is dat niet, maar het risico bij zulke fondsen zou in principe toch veel lager moeten liggen.

Er zijn nog andere tips die we kunnen meegeven. Ga steeds op zoek naar fondsenbeheerders die echt gespecialiseerd zijn. Het beste is om meerdere fondsbeheerders te hebben die zich elk op 1 aspect van het beleggen kan richten en daarin gespecialiseerd is. Het is immers moeilijk om een specialiteit te hebben in alle beheerstijlen.

Het kan ook extra vertrouwen kweken als je te weten kan komen of de beheerders zelf in het fonds investeren. Wie niet in zijn eigen fonds investeert is misschien niet helemaal zeker van het rendement die het fonds zal hebben.

Je kan er ook eens op letten hoeveel keren het fonds aankoopt en verkoopt, dit noemt men ook de rotatiegraad. Kopen of verkopen brengt nu eenmaal vele transactiekosten met zich mee en die kunnen het rendement wel een beetje wegknabbelen. Daarmee kan je ook inzicht krijgen in de kostenstructuur van het beleggingsfonds: deze moet zo optimaal mogelijk zijn om er zeker van te zijn dat je het hoogste rendement kan behalen uit het fonds.

Een laatste tip die we u willen meegeven is om zeker de fiche van het fonds te bekijken alvorens je belegt in een fonds. Elk fonds is verplicht om informatie te verschaffen:

  • In het zogenaamde Key Investor Information Document of kortweg KIID.
  • In het prospectus of het jaarverslag.

In een KIID zal je het fonds in duidelijke taal leren kennen. Dit document moet men jou verplicht overhandigen. Je vindt er onder meer informatie over:

  • Het doel: een bepaald rendement nastreven? Jaarlijks een dividend uitbetalen?
  • De strategie: Welke visie hanteert het fonds en in welke financiële producten zal ze beleggen?
  • De kosten en belastingen.
  • Informatie over de beheerders van het fonds.
  • Het risicoprofiel van het fonds: Dat is de risicoscore tussen 1 en 7 en zal eventuele andere risico’s ook moeten vermelden.
Via het jaarverslag zal je dan kunnen nagaan of de beheerders effectief de richtlijnen opvolgen en beleggen volgens de visie die het fonds voorop gesteld heeft. Je kan dit ook gebruiken om de prestaties van het fonds op te volgen.

Zoals je ziet komt er toch heel wat bij kijken om een goed beleggingsfonds te selecteren. Zoek naar een fonds dat past bij je profiel en wensen, vraag bijkomende inlichtingen bij uw bankier en vergelijk ook verschillende instanties om kosten te besparen.

Leren beleggen in fondsen.

Intussen weet je dat een beleggingsfonds een verzameling is van investeringen in verschillende beleggingsproducten. Je deelt mee in de winsten of verliezen van deze korf naargelang je eigen inbreng.
Het fonds heeft op die manier als het ware zijn eigen koers: Stijgen de koersen van bepaalde aandelen die in het bezit zijn van het fonds, dan zal de koers van het fonds meestijgen. De koers van een fonds zal niet zo snel bewegen als een aandelenkoers.

Beleggen in een fonds kan door je bank even aan te spreken en na te gaan welke mogelijkheden ze aanbieden en welke kosten eraan verbonden zijn. Sommige banken of verdelers zullen instapkosten aanrekenen. Tip: Dat is niet het geval bij MeDirect.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect