De kosten bij beleggingsfondsen

Waar je zeker van bewust moet zijn is dat er ook flink wat kosten zijn verbonden bij beleggingsfondsen. De meeste kosten lijken logisch, maar je dient wel te letten of er geen verborgen kosten aanwezig zijn. Een voorbeeld kan zijn dat er kosten worden aangerekend als je geld opneemt of wilt bijstorten.

Toetredingskosten (instapkosten)

Wens je te beleggen in een beleggingsfonds, dan zal je eenmalig een toetredingskost moeten betalen. Dit zal in de meeste gevallen een percentage zijn van het bedrag dat je wenst te beleggen. Je mag rekenen op 1% a 3% van het geïnvesteerd bedrag.

Instapkosten worden aangerekend door de verdeler van het fonds. Dat kan de bank zijn waarbij je fondsen koopt, of verdelers zoals MeDirect, DeGiro, Binckbank, … Bij Rabobank betaal je bijvoorbeeld geen instapkosten, maar de selectie aan fondsen die je kan kopen zijn dan ook weer beperkt. Luie beleggers kunnen wel gebruik maken van formules die gespreid beleggen in fondsen toelaten, MeDirect biedt deze formule bijvoorbeeld aan.

Beheersloon / Beheerskosten

In ruil voor het professioneel beheren van je vermogen zal er ook een jaarlijks beheersloon worden aangerekend. Dit is de management fee die dient om de beheerders en het personeel uit te betalen. Deze kost keert jaarlijks terug en ligt meestal rond 1% a 2%, maar het kan ook meer zijn. Deze kosten worden jaarlijks afgehouden van het rendement.

opbrengst kostAls je kan, kijk of er een beleggingsfonds is die werkt op basis van een performance fee. Zoals de naam het al doet vermoeden, zal je geen kosten betalen als het fonds verlies heeft. Je zal dus enkel kosten betalen als het beleggingsfonds resultaten behaalt.

Beheerskosten komen niet volledig in handen van de fondsbeheerder, een deel ervan gaat ook naar de verdelers van de fondsen. Dat gedeelte noemt men ook de retrocessie.

Uittredingskosten

Als je voor de eindvervaldag uit het fonds wenst te stappen, dan zullen sommige fondsen ook een uittredingskost aanrekenen. Dit is onder meer het geval bij fondsen met kapitaalbescherming. Deze kost zal ook een percentage zijn in functie van het bedrag dat je vervroegd wilt opvragen.

Prestatiekosten

Vrij ongekend zijn de prestatiekosten. Een zeer gekend voorbeeld zijn de fondsen van Carmignac die hiervan wel gebruik maken. Deze kost komt er op neer dat deze kost wordt aangerekend wanneer een fonds vooropgezette doelstellingen bereikt. Denk bijvoorbeeld aan het kloppen van een referentie index waarbij een extra kost wordt aangerekend bovenop de extra meerwaarde die werd gerealiseerd.

Een prestatiekost zal met andere woorden worden aangerekend wanneer het fonds goed heeft gepresteerd, dat zorgt zowel voor tevreden beleggers als voor tevreden en gemotiveerde fondsbeheerders. Aan de andere kant kan dit er wel voor zorgen dat de kost van een bepaald fonds hoog kan oplopen.

Beurstaksen en belastingen

Bij sommige fondsen is het ook mogelijk dat er een beurstaks moet betaald worden als je de aandelen van het fonds wil verkopen. Men spreekt hier dan ook van een ‘exittaks’. Dit vraag je best op voorhand al eens na bij je bankier zodat je weet in welke situaties je een beurstaks zal moeten betalen. Er zal een beurstaks van 1,32% verschuldigd zijn wanneer je beleggingsfondsen van het kapitalisatietype verkoopt. Hierop zijn enkele kleine uitzonderingen.

Op fondsen die wel dividenden en interesten uitkeren, wordt geen beurstaks geheven bij de verkoop, maar deze dividenden en interesten zullen wel onderworpen zijn aan 25% roerende voorheffing.

Gaat het om fondsen die voor minstens 25% beleggen in vastrentende producten dan zal er roerende voorheffing moeten betaald worden van 25% die berekend wordt op de meerwaarde.

De impact van kosten op het rendement

De massale opkomst en populariteit van vergelijkingssites van producten of diensten (zoals offertenodig.be waar je prijsoffertes van aannemers kan vergelijken) zetten een duidelijke trend: we trachten kosten tot een minimum te reduceren. Menig beleggers zullen dan ook de kosten van een fonds aandacht bekijken en de kostenstructuur zal zeker een invloed hebben of het fonds wordt gekocht of niet. Terecht, want dure fondsen zijn helemaal geen garantie dat het beleggingsfonds ook daadwerkelijk goed zal presteren.

Een ander belangrijk gegeven is fiscaliteit. Het komt heel vaak voor dat we ons geld beleggen in een alternatief omdat de fiscaliteit op een product wordt aangepast. De invoering van de speculatietaks is hier een goed voorbeeld van. Onthou echter wel dat alternatieven misschien duurder zijn en dat ook aan je rendement kan knabbelen. Hou met andere woorden steeds rekening met de fiscaliteit, maar laat het geen emotionele keuze zijn.

Fondsen selecteren op grootte om kosten te besparen? Dat zal geen optie zijn. In principe zal de grootte van het fonds geen invloed hebben op de kosten die het fonds zal aanrekenen: Ook kleine beleggingsfondsen kunnen vrij hoge kosten aanrekenen.

Heb je zelf weinig tijd om alles op te volgen? Pas dan het principe toe van automatisch sparen, maar dan op beleggingsfondsen. Op MeDirect kan je bijvoorbeeld maandelijks bijstorten in modelportefeuilles die reeds voor jou geselecteerd zijn (maar waar je zelf wel wijzigingen in kan maken). Klik hier om de website van MeDirect te bezoeken.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect