Het risico van een beleggingsfonds

We schreven eerder al dat het risico bij een beleggingsfonds kleiner is omdat je enerzijds gebruikt maakt van beheerders die expert zijn in hun vakgebied, maar anderzijds ook omdat het fonds je investering gebruikt om te beleggen in verschillende producten. Hoe kan je nu te weten komen of een beleggingsfonds al dan niet veel risico met zich meebrengt?

risico versus opbrengstIn ieder geval zal er altijd wel enig risico zijn, en dit wordt gemeten. Fondsen worden daarom altijd ingedeeld in verschillende categorieën die je kan raadplegen op de fiche van het fonds: van 1 (laag risico) tot 6 of 7 (hoog risico).

Deze score wordt regelmatig opgevolgd en aangepast. Het toont immers aan hoeveel de waarde van de beleggingsproducten waarin het fonds heeft geïnvesteerd kan schommelen.
Er kan bijvoorbeeld een wisselkoersrisico bestaan wanneer het fonds aandelen of obligaties in vreemde munten aanhoudt. Wanneer het fonds een thema heeft (bijvoorbeeld de farmasector waar alle investeringen zich binnen een bepaalde sector bevinden) dan bestaat er ook een concentratierisico.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect