Soorten beleggingsfondsen

Eerder kon je al lezen dat een beleggingsfonds het ingezamelde geld investeert volgens een bepaalde beleggingspolitiek. Zo kan een beleggingsfonds zich ook louter bezighouden met het kopen van aandelen.

De fondsen die het meest voorkomen zijn:

  • Aandelenfondsen: Deze fondsen houden alleen aandelen. Het kan gaan om aandelen van bedrijven of beursindexen. Diversificatie is mogelijk door te beleggen op internationale markten en verschillende sectoren. Het kan ook zijn dat de focus ligt op één specifieke regio, bijvoorbeeld China.
  • Mixfondsen (gemengde fondsen): Deze fondsen houden diverse beleggingsproducten aan en spreiden het risico over bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed, …
  • Vastgoedfondsen: Deze fondsen beleggen alleen in vastgoed. Ze behalen hun winsten dan uit het verhuren en verkopen van het vastgoed.
  • Geldmarktfondsen / Monetaire fondsen: Bij deze fondsen zal er belegd worden in waarden op korte termijn zoals schatkistcertificaten, termijndeposito’s, obligaties, … Ook vreemde valuta komt hier aan bod.
  • Obligatiefondsen: Deze fondsen houden alleen obligaties aan, meestal met een looptijd van 3 jaar. Dit kunnen staatsobligaties of bedrijfsobligaties zijn en ook de looptijden en geografische spreiding kan variëren.
  • Pensioenspaarfondsen: Deze maken deel uit van de zogenaamde ‘derde pijler’ en je krijgt hiervoor een fiscaal voordeel volgens de premie die je tijdens een jaar hebt gestort. Het zijn beleggingen op lange termijn.
  • Fondsen met kapitaalbescherming: Deze fondsen hebben een vaste vervaldag. Wil je eerder uitstappen dan zullen hieraan kosten aan verbonden zijn.
  • Dakfondsen: Deze fondsen zullen de beste fondsen kiezen op de markt die behoren tot een bepaalde categorie en deze groeperen.

koers grafiekEen fonds kan zich ook richten op een specifieke markt of thema. Zo zijn er bijvoorbeeld beleggingsfondsen voor ethisch of maatschappelijk beleggen waarbij de bedrijven wiens aandelen ze kopen eerst grondig gescreend worden om er zeker van te zijn dat deze bedrijven aandacht besteden aan milieu en/of sociaal beleid.
Een specifiek thema kan bijvoorbeeld ook het beheren van aandelen in technologiebedrijven zijn. Of louter duurzaam beleggen is ook een mogelijkheid. Hier wordt er dan aandacht besteedt aan de nood aan drinkwater, de opwarming van de aarde of alternatieve energie.

Fondsen kunnen de dividenden en interesten opnieuw beleggen. Deze fondsen noemt men dan kapitalisatiefondsen. Andere fondsen keren het dividend uit en worden dan distributiefondsen genoemd.

In België staan beleggingsfondsen onder toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten. Alles is dus streng geregeld waardoor je ook op een correcte manier aan de juiste informatie over een bepaald beleggingsfonds kan komen. Meer hierover lees je in ons artikel “Het beste beleggingsfonds vinden” waar we tips meegeven waarop je moet letten bij het kiezen van een beleggingsfonds.

BEVEKS of SICAVS

In België is er 1 open beleggingsvennootschap: de BEVEK (of in het Frans: SIVAC). Het is dan ook het meest voorkomende type van beleggingsvennootschappen. De aandelen van dit fonds kan dan op elk moment gekocht of verkocht worden.

BEVEKS zijn fondsen die georganiseerd worden in een vennootschap. De naam BEVEK is dan ook de afkorting van Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Het vermogen van het vennootschap kan bestaan uit diverse beleggingsproducten en de grootte van het vermogen kan variëren afhankelijk van inschrijvingen van klanten.

Als je de aandelen van een BEVEK verkoopt, dan moet je een beurstaks betalen van 1% van de verkoopwaarde van de stukken. De taks is echter wel beperkt tot 1.500 euro.

Binnen de BEVEKS kennen we twee soorten die elders op de website reeds werden uitgelegd:

  • BEVEKS met het kapitalisatietype: Opbrengsten worden niet uitgekeerd maar opnieuw belegd.
  • BEVEKS met het distributietype: Opbrengsten worden wel periodiek uitgekeerd. Op die opbrengsten moet je dan wel roerende voorheffing betalen (momenteel 25%).

Kenmerkend aan een BEVEKS is dat deze kan opgedeeld zijn in verschillende compartimenten. Elk compartiment kan zo een eigen beleggingsportefeuille bevatten. Als belegger kan je dus ook apart in deze compartimenten investeren.

Er zijn ook diverse kosten verbonden aan BEVEKS: Zo zijn er de instapkosten en uitstapkosten, en jaarlijks worden er ook beheerskosten aangerekend. Die worden afgehouden van het rendement.
Daarnaast kan het ook zijn dat er roerende voorheffing wordt ingehouden als de opbrengsten worden uitgekeerd. Er is een beurstaks van 1% met een maximum van 1.500 euro die verschuldigd is maar ook een jaarlijkse taks die wederom zal worden afgehouden van het rendement van het fonds.

BEVAKS en PRIVAKS.

BEVAKS zijn net zoals BEVEKS beleggingsvennootschappen. Ze hebben echter wel een vast kapitaal en zijn daarmee ‘gesloten’. De gesloten beleggingsvennootschappen in België zijn: EVAK, BEVAKI (vastgoedbevak) en PRIVAK.

Bij een BEVAK blijft het aantal aandelen die in omloop zijn steeds hetzelfde. Er zal een kapitaalsverhoging moeten plaatsvinden om daar verandering in te brengen. Als belegger moet je instappen of uitstappen via beursorders: BEVAKS zijn namelijk alleen beursgenoteerd.

Omdat er via beursorders moet gewerkt worden, zijn er geen specifieke instapkosten of uitstapkosten. Er zullen wel beheerskosten moeten betaald worden en roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd. Meerwaarden op de verkoop worden niet belast.

Een PRIVAK zal uitsluitend beleggen in vennootschappen die niet op de beurs genoteerd staan en groeibedrijven. PRIVAK kent men ook onder de naam ‘Private Equity’.

Verschil met TAK23.

Een TAK23-product is een verzekeringsproduct. Meer concreet gaat het om een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het rendement is dus volledig afhankelijk van de prestaties van deze fondsen. Deze kunnen dus positief of negatief zijn.

Omdat het gaat om een verzekeringsproduct kan je wel een begunstigde aanduiden Kom je te overlijden dan zal het kapitaal naar de begunstigde gaan maar dan zullen er wel successierechten op verschuldigd zijn.

Er zal geen taks op de beursverrichtingen moeten betaald worden omdat de beleggingsfondsen dit al doen. Vergeet echter wel niet dat het een duurdere zaak is om uit te stappen uit een TAK23-product dan wanneer je wilt uitstappen uit een beleggingsfonds.

TAK23-producten kennen meer risico’s dan TAK21-producten waar het kapitaal is beschermd en de rente vast en gegarandeerd is. Daarnaast zijn TAK23-producten nooit fiscaal aftrekbaar terwijl TAK21-producten die gekoppeld zijn aan pensioensparen langetermijnsparen of een hypothecair krediet wel fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Beleggingsfonds of beleggingsvennootschap

Voor u als belegger zal er weinig of geen verschil zijn. Het grote verschil speelt zich af in het juridische aspect. Zo zal een beleggingsvennootschap kunnen onder de vorm van een NV, terwijl een beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid en geen statuten heeft.
Alles wordt in beide gevallen wel contractueel vastgelegd: Via de statuten bij een vennootschap en via een contract bij een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect