Fiscaal: Beleggen in goud met vennootschap

Wie zelfstandig is en werkt met een vennootschap heeft vermoedelijk cash ter beschikking in zijn vennootschap maar niet privé. Een logische conclusie zou dan ook zijn dat er beleggingen worden uitgevoerd met de vennootschap. Welke fiscale gevolgen brengt dit met zich mee?

Goud in de boekhouding

Als je goud koopt als belegging via een vennootschap, dan zal je deze moeten inboeken als een ‘overige belegging’. Dit staat op de balans op een aparte 51-rekening en zal het resultaat van je boekjaar niet beïnvloeden. De waarde die verschijnt op de balans zal de aanschaffingswaarde zijn.

Eventuele kosten die verbonden zijn bij de aankoop zijn wel direct aftrekbaar, net zoals kosten van bewaring van het goud door een derde partij (denk bijvoorbeeld maar aan een kluis).

Goud verschillende jaren bewaren

gouden barenAls je goud koopt, dan zal het waarschijnlijk de bedoeling zijn deze minstens enkele jaren in bezit te houden. Gedurende deze tijd evolueert de goudprijs constant. Wat dient er te gebeuren op het einde van een boekjaar, moet deze prijsevolutie geboekt worden? We onderscheiden twee verschillende situaties:

  • De realisatiewaarde van het goud is hoger dan de aanschaffingswaarde op de balans (winst): De prijsevolutie moet niet geboekt worden. Het zal dus ook het resultaat van uw boekjaar niet beïnvloeden.
  • De realisatiewaarde van het goud is lager dan de aanschaffingswaarde op de balans (verlies): Je bent verplicht om een waardevermindering te boeken. Deze is fiscaal dan ook aftrekbaar.

Goud verkopen: meerwaarde belast?

Als je uiteindelijk besluit om het goud te verkopen, dan zal je hier hopelijk winst uit halen. Deze meerwaarde is dan wel belastbaar aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting.
De meerwaarde die je realiseert moet je berekenen als volgt: Verkoopprijs minus aanschaffingswaarde minus geboekte waardeverminderingen.
Verkoop je echter met verlies, dan zal de minderwaarde gewoon aftrekbaar zijn.

Andere fiscale gevolgen

Tijdens het aanhouden van goud als belegging in je vennootschap, zal je vennootschap minder notionele intrestaftrek (= aftrek voor risicokapitaal) kunnen genieten. Dat komt omdat goud geen periodieke inkomsten voortbrengen (art. 205ter § 4, 2° WIB).
Bedraagt het eigen vermogen van je vennootschap bijvoorbeeld 100.000 euro en staat er 40.000 euro aan goudbeleggingen op je balans? Dan zal de notionele intrestaftrek berekend moeten worden op 60.000 euro.

Alternatieven?

Misschien denk je aan een goudrekening als fiscaal alternatief op fysiek goud? Een goudrekening is ongeveer hetzelfde als een effectenrekening die gebruikt wordt om te beleggen in aandelen. De fiscale gevolgen zijn echter precies hetzelfde als hierboven beschreven bij fysiek goud.

Een fiscaal gunstiger alternatief is het beleggen in goudmijnen. Je zal dus aandelen in een goudmijn aankopen. Dit zal geen invloed hebben op de notionele intrestaftrek omdat aandelen dividenden kunnen opbrengen en daarmee is er dus een periodieke inkomst aanwezig. De meerwaarde die je realiseert op deze aandelen zullen belastingvrij zijn, maar je zal eventuele verliezen echter niet kunnen aftrekken.
Opgelet: opdat deze belastingvrij zullen zijn, moet je deze aandelen wel ononderbroken in het bezit hebben voor minstens 1 jaar (dag op dag te beoordelen). Zo niet, dan zullen deze belast worden aan het speciale tarief van 25,75%.

Vraag meer raad aan je boekhouder of account over het taxatieregime bij beleggingen alvorens je overgaat tot deze belegging met je vennootschap.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect