Obligaties kopen of verkopen

Als een bedrijf of overheid obligaties uitgeeft, en je koopt deze direct aan, dan koop je deze op de primaire markt. Koop je de obligaties pas aan, een tijd nadat deze al werden uitgegeven, dan zal je deze aankopen op de secundaire markt.

Obligaties beurskoers

De beurskoers zal steeds worden uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Stel dat je een obligatie van 5.000 euro wil kopen die genoteerd staat aan 105%, dan zal je hiervoor 5.250 euro moeten betalen.

  • Boven pari betekend dat een obligatie boven de 100% staat genoteerd;
  • Onder pari betekend dat een obligatie onder de 100% staat genoteerd;

Een uitgifte boven pari verlaagt het rendement, je moet er dus rekening mee houden of de interesten dit voldoende compenseren.

De koers van obligaties die op de beurs genoteerd staan, zullen elke dag schommelen. Bij het kopen of verkopen van obligaties kunnen er zich dus verschillende situaties voordoen.
Obligaties die je aankoopt op de primaire markt zullen meestal boven pari worden uitgegeven. Je zal dus iets meer dan de waarde van de obligatie dienen te betalen. Hou er rekening mee dat deze prijs kan afwijken.
Diversifiëren is zoals altijd belangrijk: ben je van plan om te beleggen in obligaties, spreid dan je aankopen tussen verschillende uitgevers, geografische zones, sectoren en eventueel valuta’s.

Tijdens de looptijd kan de waarde van een obligatie schommelen. Dit kan komen door de evolutie van de marktrentes, maar ook door de financiële gezondheid van het bedrijf die erop kan verbeteren of verslechteren.
Wie obligaties heeft met 5% rente, terwijl de marktrente amper 2% meer bedraagt, heeft een obligatie waar veel interesse voor is. Het is dan ook logisch dat anderen daar voldoende willen voor betalen dan de nominale waarde van de obligatie.

Daaruit kunnen we afleiden: Als de rentevoeten dalen, dan stijgen de obligatiekoersen.

Obligaties kopen of verkopen

Koop of verkoop je obligaties op de beurs, dan zal je je order moeten doorgeven aan je bank of de tussenpersoon die je wenst te gebruiken. Geef je orders door zonder limiet, dan koop of verkoop je aan de huidige marktkoers.
Je kan ook limietorders ingeven. Dan wordt de koop of verkoop enkel gesloten aan de prijs die je zelf hebt bepaald.
Zogenaamde ‘stop loss’ order kan je hier ook terugvinden. Met zo’n order kan je ergere verliezen voorkomen. Het is dus bedoeld om de schade te beperken.

stierenmarkt vs berenmarkt
© Shutterstock – Kopen of verkopen?

Obligaties kopen: Tips

Obligaties van Belgische bedrijven zijn meestal in een mum van tijd uitverkocht. Je moet er dus snel bij zijn. Het forum van spaargids.be is een goede plaats om alles in het oog te houden. Vergelijk bij uitgifte van een obligatie steeds de rente met deze van een termijnrekening over dezelfde periode.

Ligt het rendement hoger? Dan is dat een goed teken. Stel jezelf dan de vraag of het rendement niet té hoog ligt. Met hoge rendementen komt meestal ook een groot risico. Bedrijven of instellingen met een lage kredietwaardigheid zullen hogere rendementen moeten verschaffen om aandacht te trekken. Te hoge rendementen zijn dan ook uiterst verdacht.

Ben je aan het kijken op de secundaire markt om obligaties te kopen, dan zie je misschien obligaties staan die genoteerd staan onder pari. Dit kan gebeuren als de uitgever van de obligatie te kampen heeft met een probleem, waardoor andere beleggers niet de volle prijs van de obligatie willen betalen. Hou er dus rekening mee dat het risico bij dit soort obligaties hoger ligt, omdat er signalen zijn die erop wijzen dat de obligatie niet terugbetaald kan worden.

Obligaties: wanneer verkopen?

Heel wat mensen kopen obligaties om louter de intrest te innen en de obligatie tot op de eindvervaldag bij te houden. Het risico van deze obligaties zijn dan ook meestal laag en niemand die wakker ligt van de koersschommelingen die zich dagelijks voordoen.

In sommige gevallen is het interessant om te kijken of een obligatie vroegtijdig verkocht kan worden. Dit is onder meer het geval als een obligatie sterk in koers is gestegen. Wie de zogenaamde Leterme-staatsbons heeft gekocht, heeft wellicht een telefoontje gekregen van zijn bank met het advies om deze te verkopen.

Hoe weet je nu of het interessant is om een obligatie vroegtijdig te verkopen?
Als een obligatie sterk in koers is gestegen dan is de basis gelegd om eens verder te kijken. Je zal dan het zogenaamde restrendement moeten berekenen.

Het restrendement is het feitelijke rendement dat je nog kan halen door deze obligatie te bewaren. Deze houdt enerzijds rekening met het kapitaal dat je terugkrijgt en de netto opbrengst van de intresten die je nog zal ontvangen.

Aangezien er op de meerwaarde van obligaties geen roerende voorheffing moet betaald worden, terwijl dat wel het geval zou zijn als je de interesten blijft incasseren, dan kan het al gauw interessant worden om obligaties te verkopen.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect