Obligaties rendement, rente, risico en kosten

Obligaties rente en rendement

Wie een obligatie koopt, leent dus in feite geld aan een bedrijf of de overheid. Op het einde ontvang je het geleende bedrag terug, periodiek ontvang je hierop de rente. Hoe langer de looptijd bedraagt, hoe hoger de rente zal zijn.

De rente zal ook afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van de uitgever, de huidige rentestand en een eventuele wisselkoers indien de obligatie wordt uitgegeven in een andere munt dan de Euro.

Bij een gewone obligatie zal alle informatie op voorhand bekend zijn en kan je het rendement op voorhand al uitrekenen: zolang de intresten vast zijn en er geen wisselkoersrisico aan verbonden is. Je dient dan wel rekening te houden met de belastingen. Wie van plan is om in te spelen op de koers van de obligatie en deze zal gaan verkopen zal ook hier rendementen kunnen behalen.

Lees hier tips voor het kopen en verkopen van obligaties.

Obligaties risico

Obligaties hebben niet altijd evenveel risico’s. Het risico beperkt zich meestal tot de vraag of het bedrijf of de instantie op het einde de lening kan terugbetalen.
Het bedrijf die de obligaties uitgeeft kan immers failliet gaan en dan is de kans klein dat de lening terugbetaald wordt. De kredietwaardigheid van de uitgever nagaan is dus wel van belang. De kans dat een overheid failliet gaat is immers heel erg klein. Staatsobligaties zijn daarom minder risicovol dan bedrijfsobligaties.

Voor sommige bedrijven en overheden wordt de kredietwaardigheid uitgedrukt in scores. Het gaat om een rating die aantoont hoe risicovol het is om obligaties van het bedrijf of overheid in kwestie aan te kopen.

Het rendement en de eindvervaldag zijn vooraf gekend waardoor het risico gedrukt wordt, maar sommige soorten obligaties kunnen iets meer risico inhouden. Het gaat dan voornamelijk om achtergestelde obligaties, eeuwigdurende obligaties en omgekeerd converteerbare obligaties.

Wie obligaties koopt in andere munteenheden, dient wel nog rekening te houden met een wisselkoersrisico. Obligaties worden immers niet altijd uitgegeven in euro’s, maar dat kunnen ook dollars of een andere munt zijn. Dankzij diverse internet banken zoals Keytrade Bank, Binckbank en MeDirect is het vrijwel kinderspel geworden om buitenlandse obligaties te kopen.

koersverloop belegging
© Shutterstock – Koersverloop van een belegging

Obligaties kosten en belastingen

Het rendement zal mee bepaald worden als je rekening houdt met alle kosten en belastingen. Zo zal er roerende voorheffing worden ingehouden op de ontvangen interesten. Deze roerende voorheffing bedraagt momenteel 25%.

Koop je obligaties aan op de secundaire markt, dan zal daarop een beurstaks verschuldigd zijn. Deze beurstaks bedraagt momenteel 0.09%. Als je nieuwe obligaties koopt (primaire markt) dan betaal je geen beurstaks.

Daarbij is het ook mogelijk dat de bank of tussenpersoon een kleine kost zal aanrekenen. Dit kan enerzijds het makelaarsloon zijn wat een kost is die wordt aangerekend voor het uitvoeren van uw orders op de beurs. Anderzijds kan dit een bewaarloon zijn, omwille van het feit dat een obligatie wordt bewaard in uw effectenportefeuille.

Daarnaast dien je rekening te houden met de taksen en kosten indien het gaat om obligaties die worden uitgegeven in het buitenland. Dan zal het land van herkomst eerst belastingen aanrekenen volgens hun wetgeving. Als België daarmee een dubbelbelastingverdrag heeft getekend, dan is het in bepaalde gevallen wel mogelijk om een deel van deze buitenlandse belasting terug te vorderen. Dit is weliswaar een vrij dure en complexe aangelegenheid.

Dankzij diverse internet banken zoals Keytrade Bank, Binckbank en MeDirect is het vrijwel kinderspel geworden om buitenlandse obligaties te kopen.

De meerwaarde die je behaalt bij de verkoop van obligaties zijn vrijgesteld van belastingen. Een uitzondering hierop zijn echter wel de nulcouponobligaties. Omdat er geen roerende voorheffing werd aangerekend op de periodieke rentes (ze werden steeds bij het kapitaal gevoegd) zal er wel roerende voorheffing worden ingehouden op het verschil tussen het ontvangen eindkapitaal en de aankoopprijs.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect