Obligaties: wat zijn ze?

Obligaties zijn ideaal bij het spreiden van een beleggersportefeuille en zal je dan meestal ook terugvinden in de portefeuilles van menig beleggers. Over obligaties wordt ook vaak gesproken in de media. Graag nemen we even de tijd om stil te staan bij obligaties en zo goed als mogelijk uit te leggen waarover het allemaal gaat.

Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een schuldbewijs dat verhandeld kan worden; Het is het bewijs dat er een lening werd verstrekt aan een onderneming of aan de overheid.

Vandaag de dag is alles digitaal, maar in het verleden bestond een obligatie uit een mantel en een couponblad. De mantel was het werkelijke schuldbewijs waarop staat hoeveel de eigenaar van het document ontvangt op het einde van de looptijd. Het couponblad was een verzameling van coupons met een (meestal) jaarlijkse vervaldatum. Op deze vervaldatum kon je de rente op het geleende bedrag innen.

Obligaties zijn een alternatief op aandelen. Ze zijn echter, net zoals aandelen, wel verhandelbaar op de beurs.

Obligatie
Voorbeeld van een oude obligatie

Obligaties uitgifte

Obligaties kunnen uitgegeven worden door overheden, internationale organisaties of bedrijven. Ze krijgen dan ook verschillende benamingen mee:

  • Overheid: staatsbon
  • Bedrijven: bedrijfsobligaties
  • Financiële instelling: kasbon

Obligaties worden bewaard op een effectenrekening. Je kan deze openen bij je bank of bij een beursvennootschap. Je zal obligaties dus steeds kopen via een bank of tussenpersoon.

Let steeds goed op als een bedrijf of overheid obligaties uitgeeft. Wie dit doet moet een prospectus laten opmaken en die moet worden goedgekeurd door de FSMA. Deze informatiefiche kan je gerust opvragen bij je bank. Het bevat alle nodige informatie waarvan je op de hoogte moet zijn over deze obligatie.

De prospectus zal ook de ontvangen rating of kredietwaardigheidsscore moeten vermelden. Dit geeft aan in welke mate de uitgever (bedrijf of overheid) in staat is om de obligatie terug te betalen.

Obligatiefondsen

Wellicht heb je ook al gehoord van de term ‘obligatiefondsen’. Dit staat niet gelijk aan een gewone obligatie. Het gaat om een beleggingsfonds die zelf belegt in verschillende obligaties van diverse uitgevers.

Hier zal dus het fonds beleggen in obligaties en krijg jij de mogelijkheid om te beleggen in het fonds dat zich hierin specialiseert. Een voordeel dat je hierbij hebt, is dat je bij een fonds meestal met een lager bedrag kan beleggen.

Daarbij komt ook dat een fondsbeheerder zich met alle zaken bezig houdt, er voor zorgt dat er voldoende spreiding is en actueel bezig is met het inspelen op trends en rentewijzigingen. Kortom: jij hoeft alleen de resultaten van een obligatiefonds op te volgen. Klik hier om meer te weten te komen over beleggingsfondsen.

Soorten obligaties
Er bestaan verschillende soorten obligaties. Lees verder in dit artikel over de soorten obligaties.


Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect