Soorten obligaties

We kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten obligaties. Wie houder is van bevoorrechte obligaties wordt als eerste terugbetaald indien de uitgever de lening niet kan terugbetalen. Achtergestelde obligaties daarentegen hebben dat recht niet en worden pas terugbetaald als bevoorrechte en gewone schuldeisers zijn terugbetaald.

Er bestaan ook obligaties met nulcoupon. Bij dit soort obligaties wordt de rente niet uitbetaald, maar wordt de rente steeds bij het kapitaal gevoegd zodat ze op hun beurt ook weer rente kunnen opbrengen. Op het einde van de vervaldag ontvang je dan het gehele kapitaal en opgebouwde rentes in een keer.

Bij geïndexeerde obligaties zal het rendement gekoppeld zijn aan de evolutie van een andere index. Dit kan de inflatie zijn, een wisselkoers, de goudprijs, een beursindex, … Het rendement zal dus afhankelijk zijn van andere gegevens, maar dit belet niet dat je je kapitaal niet zal terugbetaald krijgen. Er blijft dus steeds enig kapitaalgarantie aanwezig.

Er bestaan ook gestructureerde obligaties met kapitaalgarantie. Deze worden meestal uitgegeven door banken. Ze garandeert dan dat je op de eindvervaldag het gehele kapitaal terugkrijgt. Het rendement zal afhankelijk zijn van de evolutie van een onderliggende rente, bijvoorbeeld deze van een beursindex. Hoewel de bank zich garant stelt voor het kapitaal, dien je wel te beseffen dat dit niet zonder enig risico is en dat een bank ook failliet kan gaan.

Eeuwigdurende obligaties (perpetuals) bestaan ook. Dit zijn obligaties die leningen met een onbepaalde looptijd vertegenwoordigen en waarbij je dus niet op een eindvervaldag uw geld kan terugvragen. Je kan dit soort obligaties alleen verkopen via de beurs.

Er bestaan ook veranderlijke obligaties waarbij de interesten schommelen. Dit kan gebeuren met de evolutie van de marktrente. Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde step-up bonds waarbij de rente stijgt naarmate de eindvervaldag nadert. Het principe van step-up beleggingen hebben we reeds besproken in dit artikel.

Converteerbare obligaties zijn dan weer obligaties die je tijdens de looptijd kan omzetten in aandelen van het bedrijf. De bedrijven zijn wel vrij om zelf te bepalen onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Meestal zullen deze obligaties dan ook een lagere intrest toekennen omdat je je obligatie met winst kan inruilen tegen aandelen.

Omgekeerd converteerbare obligaties zijn vergelijkbaar, met dat verschil dat het bedrijf zelf kan kiezen om ze in aandelen af te lossen. Dit is een beslissing die het bedrijf kan nemen als de aandelenkoers lager ligt. Omdat je hierbij een verlies incasseert, zullen deze obligaties uitgegeven worden met een hoge intrest.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect