Kasbons

Wat is een kasbon?
Een kasbon is eigenlijk niet meer dan een soort obligatie/schuldvordering dat wordt uitgegeven door een financiële instelling. Een kasbon heeft geen beursnotering, maar kan wel verhandeld worden (onderhands verkopen, openbare veiling, …). Je dient dan wel de bank op de hoogte te stellen.

Eenvoudig gezegd leen je geld aan de bank. In ruil daarvoor zal de bank u hiervoor vergoeden met een interest. Op deze interest zal je roerende voorheffing moeten betalen. Op het einde van de looptijd ontvang je het geleende kapitaal terug van de bank.

Kasbons worden steeds uitgegeven “a pari”. Voor een kasbon van 500 euro, betaal je dus 500 euro. Intekenen kan in principe op eender welk moment gebeuren. Het minimale bedrag dat nodig is om in te stappen varieert van bank tot bank of van aanbod tot aanbod.

Meestal is het wel al mogelijk om in te stappen voor een bedrag tussen 250 a 1.000 euro.

Verschil kasbon en termijnrekening?

Kasbons zijn heel erg vergelijkbaar met termijnrekeningen. De verschillen situeren zich vooral op technisch vlak. Beide beleggingen zullen echter steevast terug te vinden zijn in de portefeuille van de defensieve belegger: het zijn dan ook veilige producten.

Kasbons zullen verschijnen op je effectenrekening. Vroeger werden kasbons uitgegeven aan toonder, maar sinds 2008 worden geen fysieke kasbons meer aangeleverd. Bij termijnrekeningen zal je de uittreksels ontvangen tijdens de opening, bij het uitkeren van interesten en bij het sluiten van de looptijd. De bedragen verschijnen dan op jouw zichtrekening.

Rendement kasbons

De intresten op een kasbon zal variëren naargelang de looptijd. De duurtijd is op voorhand vastgelegd, net zoals de rente. Vroegtijdig opvragen is dus niet mogelijk, maar sommige banken kunnen hier mogelijks wel uitzonderingen op maken, net zoals bij een termijnrekening. Je zal hiervoor dan wel een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

De intrest zal in principe jaarlijks worden toegekend. Hierop zal roerende voorheffing ten bedrage van 25% worden ingehouden. Bij een kapitalisatiebon zullen de verworven intresten jaarlijks worden gekapitaliseerd zodat deze op hun beurt nieuwe intresten opbrengen.

De bank kan in principe vrij bepalen welke rentes ze aanbiedt. Er is geen wettelijke beperking zoals we die kennen bij de spaarrekening. De bank moet er wel voor zorgen dat de aangeboden rente niet dermate hoog is, dat ze hierdoor in moeilijkheden komen.

Soorten kasbons

Er bestaan een aantal verschillende formules waaruit gekozen kan worden. Zo kennen we onder meer:

 • De gewone kasbons: met rente die niet wijzigt en jaarlijkse uitkering van de interesten;
 • De kasbons met periodieke rente: met rente die op een bepaald tijdstip wordt uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks zijn.
 • Kapitalisatiebons: waarbij de interest niet jaarlijks wordt uitgekeerd, maar aan het kapitaal wordt gevoegd zodat deze op hun beurt ook interesten kunnen opbrengen.
 • Kasbons met progressieve rente: waarbij de rente jaarlijks zal uitbetaald worden, maar de rente zal stijgen met de tijd (het zogenaamde Step-Up systeem).
 • De groeibon: De kasbon met facultatieve kapitalisatie geeft je zelf de keuze om de rente te kapitaliseren of te laten uitbetalen. Het rendement zal lager zijn bij dit type kasbon, maar biedt wel meer keuzemogelijkheden.

Kasbons nuttig op lange termijn

Beleggen in kasbons moet je doen wanneer de rente hoog staat. Je dient te kijken op lange termijn. Anno 2008 was er weinig interesse in kasbons terwijl de rentes hoog stonden, anno 2014 staan de rentes heel erg laag.

Wie in 2008 voor minstens 5 jaar had geïnvesteerd in kasbons of termijnrekeningen, had daar zeker een mooi rendement op behouden omdat de rente op voorhand wordt vastgelegd. Denken op lange termijn en een ideaal moment kiezen om in te stappen is dus van cruciaal belang als je wilt beleggen in kasbons.

De looptijd kan variëren van 1 tot 15 jaar. Ze wordt steeds op voorhand bepaald. Uitstappen is in principe niet mogelijk, al maken de banken daar wel uitzonderingen op als er een verbrekingsvergoeding betaald wordt.

Veilige belegging

De kasbon is een veilige vorm van beleggen, omdat ze tot 100.000 euro gedekt worden door het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten. Gaat je bank failliet, dan is jouw inleg alsnog gewaarborgd door de overheid.

In België is uw spaargeld (op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) gewaarborgd tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als u meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreidt u dit best over verschillende banken.

Overzicht kenmerken kasbon

 • Uitgegeven door een erkende financiële instelling
 • Kapitaalgarantie
 • Veilige belegging
 • Vooraf vastgestelde periode naar eigen keuze
 • Vooraf vastgelegde rentevoet
 • Met mogelijkheid om intresten te kapitaliseren (via de kapitalisatiebon)
 • Inhouding van roerende voorheffing.

Verschil staatsbon met kasbon

Via onderstaande afbeelding kan je in één oogopslag zien waar de verschillen zijn tussen een kasbon en een staatsbon. Klik hier om meer te lezen over staatsbons.

Verschil staatsbon met kasbon
Verschil staatsbon met kasbon


Spaarrekeningen vergelijken

pijl-low

Via onderstaande tabel zal je duidelijk kunnen zien dat er grote verschillen tussen spaarrekeningen kunnen zijn. Vergelijk spaarrekeningen en zorg er voor dat je spaargeld een hoger rendement oplevert!
AanbiederBasis
rente
Getrouwheids
premie
Totaal (*) 
MeDirect Bank0,40%0,00%0,40%Aanvragen
Santander Vision +0,15%0,35%0,50%Aanvragen
Santander Vision0,25%0,10%0,35%Aanvragen
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect