Spaarrekeningen

Elk spaarproduct heeft zijn specifieke eigenschappen: Zowel rendement, veiligheid als fiscaliteit kunnen verschillen van product tot product. Spaarrekeningen zijn echter een eenvoudige manier om je geld beter te doen renderen. Wie op tijd en stond bezig is met zijn spaargeld, kan af en toe wel een beter alternatief vinden dat meer geld opbrengt.

Wat is sparen?

Sparen is het opbouwen van een vermogen, zodat er steeds een financiële reserve aanwezig is. Belangrijk is dus dat er een reserve is om aankopen te verrichten, zonder dat je hiervoor moet lenen. Daaruit kan je ook afleiden dat de financiële reserve op korte termijn beschikbaar moet zijn.

Sparen is een proces dat geleidelijk aan gebeurd, bijvoorbeeld door maandelijks een deel van het inkomen opzij te zetten.

Er zijn verschillende motieven waarvoor iemand kan sparen: om een latere aankoop te financieren, om er zeker van te zijn om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen of om een inkomen te verwerven met zijn spaargeld. Dat laatste kan gebeuren door de ontvangen rente, of door het spaargeld in te schakelen in spaarformules of beleggingsformules die beter renderen.

Sparen vormt de basis in de wereld van beleggingen. In de ruime zin van het woord kan je stellen dat beleggingen, pensioenen, het opbouwen van een bedrijf en zelfs het aflossen van een hypothecaire lening om een woning (vastgoed) te verwerven ook een vorm van sparen is.

Spaarrekeningen kennen we ook onder de benamingen ‘spaarboekje‘, ‘depositoboekje’ of ‘spaardeposito’. Het is verschillend van een zichtrekening dat dient om je dagelijkse financiën te beheren. Daarnaast kan je een zichtrekening koppelen aan een betaalkaart, maar een spaarrekening niet.

Welke spaarrekening kiezen?

Hoe eenvoudig de vraag klinkt, het antwoord is dat niet altijd. In huidige tijden brengt een spaarrekening niet altijd evenveel op, dat betekent echter niet dat het de moeite niet kan lonen om eens rond te kijken. Als je zelf al spaarrekeningen vergeleken hebt op sites zoals spaargids.be dan zal je waarschijnlijk twee verschillende soorten hebben ontdekt:

  • Spaarrekeningen met een hogere basisrente
  • Spaarrekeningen met een hogere getrouwheidspremie
Op geld dat op een spaarrekening staat ontvang je interesten. Dit kan een basisrente zijn en een getrouwheidspremie.

Op elk bedrag dat op uw spaarrekening staat zal je een basisrente krijgen. Die wordt dag op dag berekend voor zolang het geld op uw spaarrekening staat. De basisrente wordt jaarlijks op uw rekening gestort.

De getrouwheidspremie krijg je alleen als je geld minimaal een jaar op je spaarrekening staat. Getrouwheidspremies worden elk kwartaal op je rekening gestort. Bij geldafhalingen is men verplicht er van uit te gaan dat dit geld wordt afgetrokken van uw laatste stortingen. Dit is de meest voordelige manier voor u.

De beste spaarrekening kiezen begint bij het stellen van doelen en het nagaan van je motieven. Lees onderstaande tips om de beste spaarrekening te kiezen.

Tips: Beste spaarrekening kiezen

Jouw behoefte: Kan je het geld op lange termijn parkeren of zijn er kosten in het vooruitzicht die met het spaargeld gefinancierd moeten worden? Denk bijvoorbeeld aan een auto die aan vervanging toe is, een verbouwing die niet meer kan uitgesteld worden, …

Splits daarom je spaargeld op:

  • Als je spaargeld op korte termijn nodig hebt, dan opteer je best voor een spaarrekening met hoge basisrente. Zes tot 12 maanden aan loon is een ideale buffer om onvoorziene omstandigheden te financieren.
  • Kan je spaargeld voor minstens 1 jaar missen? Dan kan je opteren voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidsrente.
  • Met spaargeld dat je minstens 5 jaar kan missen, kan je misschien opteren voor een spaarverzekering of beleggingsfondsen.
  • Geld dat je op heel lange termijn kan missen kan zeker gebruikt worden om een gespreide portefeuille samen te stellen die bestaat uit goud of zilver, aandelen en/of andere beleggingen.

Vergelijken loont.
Vandaag de dag vergelijken veel mensen via internet allerlei aanbiedingen. Terecht, door te vergelijken bots je misschien op een aanbieding die je anders niet zou tegenkomen. Bij spaarrekeningen is dat niet anders.
Spaarrekeningen zijn beschermd tot 100.000 euro per bank door het depositogarantiefonds. Gaat je bank failliet, dan betaald dit fonds jouw spaargeld terug. Dat maakt dat spaarrekeningen een veilige vorm van beleggen is.

Vergeet internetspaarbanken niet!

Sommige financiële instellingen maken promotie onder de noemer ‘internetspaarbank’. Hoe kan je daar je voordeel mee halen? Omdat ze weinig kosten hebben zoals kantoor en personeel, zijn ze in staat om aantrekkelijke aanbiedingen te doen van hun spaarproducten.

Vergeet dus de internetspaarrekeningen niet. Hieronder kan je er alvast een aantal terugvinden waarbij je kan vergelijken.

AanbiederBasis
rente
Getrouwheids
premie
Totaal (*) 
MeDirect Bank0,40%0,00%0,40%Aanvragen
Santander Vision +0,15%0,35%0,50%Aanvragen
Santander Vision0,25%0,10%0,35%Aanvragen
(*) Tarieven kunnen steeds wijzigen. Bezoek steeds de site in kwestie om de meest actuele tarieven te kennen en vergelijken

Kosten bij spaarrekeningen

Er kunnen kosten aangerekend worden voor het houden van een spaarrekening, maar dat is niet bij elke instelling het geval. We kunnen een onderscheid maken tussen openingskosten, beheerskosten en sluitingskosten.

De openingskosten worden aangerekend wanneer je een spaarrekening opent, maar bij de meeste banken zal dit gratis zijn. Beheerskosten zijn vergoedingen die de instelling aanrekent voor het beheren van uw dossier met betrekking tot uw spaarrekening. Veel banken rekenen niets aan, maar kunnen wel een verplichting opleggen om ook een zichtrekening bij hen te openen. De zichtrekening is dan niet gratis.

Let op: Een betalende zichtrekening is niet verplicht!

Sluitingskosten mag een bank niet aanrekenen, dit is een wettelijke verplichting waarbij banken geen kosten meer mogen aanrekenen bij het afsluiten van een spaarrekening.

Fiscale vrijstelling inkomsten uit spaarrekeningen

Interesten die je ontvangt van spaarrekeningen zijn vrijgesteld tot een bedrag van 1.900 euro per persoon (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015). Ontvang je meer dan 1.900 euro, dan zal de bank hierop 15% roerende voorheffing inhouden. Vergeet niet: dit geldt voor de totale interesten die je ontvangt en is niet beperkt van bank tot bank.

Een bank zal enkel kijken naar de gegevens die ze kan raadplegen. Ontvang je dus 1.000 euro interesten van bank A en 1.000 euro interesten van bank B, dan zal je 100 euro zelfs spontaan moeten aangeven in je aangifte personenbelasting.

Alternatieven op spaarrekeningen

Alternatieve methodes om je spaargeld zonder al te veel risico meer te laten renderen zijn vooral beschikbaar op langere termijn. Daarbij spreken we dan onder meer van: termijnrekeningen, volksleningen of kasbons, staatsbons of tak 21 verzekeringen. Dit zijn beleggingen die de overheid heeft uitgegeven of door de overheid gegarandeerd zijn.

Bedrijfsobligaties houden iets meer risico in omdat er geen overheidsgarantie is. Aandelen zijn ook een alternatief om je spaargeld in te beleggen. Spreiden is dan ook de boodschap: kies voor verschillende regio’s, verschillende sectoren en verschillende formules. Zo kan je ook beleggen in een beleggingsfonds die zelf investeert in aandelen.

aangroeien spaargeld spaarrekening
© Shutterstock – Aangroei spaargeld met spaarrekening?
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect