Staatsbon

Een staatsobligatie of staatsbon is een obligatie die wordt uitgegeven door de Staat met een vaste rentevoet. Het richt zich op gewone spaarders. Eenvoudig gezegd betekent het dat je geld leent een overheid en dat zij hierop intresten betaald die op voorhand vastliggen.

Staatsbon kopen

Je kan een staatsbon kopen bij de bank telkens wanneer de overheid een staatsbon uitgeeft. Dit is viermaal per jaar. Staatsbons worden uitgegeven voor een bepaalde looptijd, meestal is dit 3, 5, 8 of 10 jaar. Koop je een staatsbon, dan zal deze net zoals een kasbon op je effectenrekening verschijnen.

Sommige staatsbons zijn verhandelbaar op de beurs, je kan dus ook na uitgifte nog staatsbons overkopen of verkopen. Hiervoor dien je een order door te geven aan je bank.
De prijs die je bij de verkoop van een staatsbon ontvangt kan verschillen van de nominale waarde. Als de interest op de markt hoger is dan die op uw staatsbon, dan zal je minder krijgen dan de nominale waarde.
Vergeet niet dat je hierop ook beurskosten en beurstaks zal moeten betalen!

Uitgifteprijs en nominale prijs

Bij de uitgifte zal je meer of minder betalen dan de nominale waarde. De uitgifteprijs kan dus verschillen van de nominale waarde.
Koop je een staatsbon aan 1.000 euro en is uitgifteprijs 1%, dan zal je 1.010 euro moeten betalen voor uw staatsbon. Op het einde van de looptijd zal je de nominale waarde (1.000 euro) terugbetaald krijgen. Je betaald enkel de uitgifteprijs, verder zijn er geen kosten aan verbonden.

Minimumbedrag

Er zal een minimumbedrag nodig zijn om een staatsbon te kunnen kopen. Meestal ligt het minimale bedrag tussen 200 en 1.000 euro of een veelvoud daarvan.

Rendement en belastingen bij staatsbons

De rentevoeten liggen vast en worden berekend op de nominale waarde. Interesten worden jaarlijks uitbetaald.
Op de interesten die je ontvangt zal 25% roerende voorheffing worden ingehouden. Een uitzondering hierop zijn de zogenaamde ‘Leterme bons’ waarop slechts 15% roerende voorheffing wordt ingehouden. Deze bons werden uitgegeven tussen 22 november 2011 en 4 december 2011.

Is de staatsbon een veilige belegging?

Omdat het risico dat de Belgische overheid failliet gaat erg klein is, wordt de staatsbon aanschouwd als een veilige belegging.

Het risico van een staatsobligatie hangt af van de kredietwaardigheid van de uitgevende staat en ook de uitgiftemunt.

Verschil staatsbon met kasbon

Via onderstaande afbeelding kan je in één oogopslag zien waar de verschillen zijn tussen een kasbon en staatsbon. Klik hier om meer te lezen over kasbons.

Verschil staatsbon met kasbon
Verschil staatsbon met kasbon


Spaarrekeningen vergelijken

pijl-low

Via onderstaande tabel zal je duidelijk kunnen zien dat er grote verschillen tussen spaarrekeningen kunnen zijn. Vergelijk spaarrekeningen en zorg er voor dat je spaargeld een hoger rendement oplevert!
AanbiederBasis
rente
Getrouwheids
premie
Totaal (*) 
MeDirect Bank0,40%0,00%0,40%Aanvragen
Santander Vision +0,15%0,35%0,50%Aanvragen
Santander Vision0,25%0,10%0,35%Aanvragen
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect