Step up beleggingen

Als je op zoek bent gegaan naar een kasbon of termijnrekening, dan heb je misschien de term ‘step-up’ zien voorbijgaan. Het is eenvoudig uit te leggen.

Een stepup kasbon of stepup termijnrekening heeft een rente die jaarlijks stijgt. Bij gewone termijnrekeningen of kasbons blijft de rente gelijk vanaf de inschrijving. Wie step-up beleggingen wilt vergelijken zal moeten kijken naar het ‘actuarieel rendement’ in plaats van de netto rente. Zo weet je welke belegging het meeste zal opleveren op het einde van de looptijd.

Actuarieel rendement?

Het actuarieel rendement is het rendement van een belegging over de hele looptijd, rekening houdend met alle factoren die van belang zijn: de aankoopprijs inclusief aankoopkosten, de tussentijdse inkomsten, de looptijd, alle taksen en belastingen en het terugbetalingsbedrag op de eindvervaldag.

Het actuarieel rendement wordt uitgedrukt op jaarbasis. Als men zegt dat een belegging een actuarieel rendement biedt van 4%, betekent dit dat de belegging elk jaar gemiddeld een rendement oplevert van 4%.

Laat u dus niet zomaar afleiden door het verkooppraatje over stijgende rentes, bekijk het gehele rendement en vergelijk met andere spaarproducten.

Termijnrekening

Een Step Up termijnrekening heeft alle eigenschappen van een normale termijnrekening, maar het geeft een gewaarborgd rendement in de vorm van een stijgende rentevoet.

De intrestvoet wordt op voorhand reeds vastgelegd maar ze zal niet constant zijn gedurende de looptijd. Omdat de intrestvoet op voorhand bepaald is, is het wel mogelijk om soortgelijke producten met elkaar te vergelijken via het actuarieel rendement.

Step-Up-Spaarrekening

Sommige banken bieden de Step-Up formule aan bij hun spaarrekeningen. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen de basispremie en de getrouwheidspremie die een stijgend rendement kent. De getrouwheidspremie loopt dan jaar na jaar op, bijvoorbeeld:

  • Jaar 1: 0.60%
  • Jaar 2: 0.90%
  • Jaar 3: 1.20%

Het voordeel hiervan is dat je bij onvoorziene omstandigheden toch je geld kan opvragen. Je loopt dan eventuele rentestijgingen wel mis. Een spaarhorizon van ongeveer 3 jaar wordt aanschouwd als een gemiddelde om degelijke rendementen te kunnen halen met dit soort spaarrekeningen.

Een ander voordeel hiervan is dat het gaat om een gewone spaarrekening waarbij de intresten vrijgesteld zijn van roerende voorheffing tot een bepaald bedrag. Dit kan je tijdens je vergelijking eventueel mee opnemen in de berekening van het rendement ten opzichte van andere Step-Up producten.

Volkslening

Aangezien een volkslening kan uitgegeven worden onder de vorm van een termijnrekening of kasbons, kan ook hier gekozen worden om gebruikt te maken van de Step Up formule.

Step Up obligaties

Ook bij obligaties is de term ‘step up’ gekend. Een obligatie is eenvoudig gezegd een schuldbewijs van een lening. Dit schuldbewijs kan worden uitgegeven door bedrijven, instellingen of overheden. Indien jij daarop intekent dan ontvang je het geleende kapitaal terug samen met een rentevergoeding die op voorhand werd afgesproken. Deze schuldbewijzen kunnen ook gewoon verhandeld worden.

De zogenaamde Step Up Bonds zijn obligaties waarbij de rente in de toekomst zal stijgen, net zoals dat het geval is bij de termijnrekeningen of kasbons.

Step-up producten goede belegging?

Step-Up producten hebben het gegeven dat ze er mooier uitzien op papier omdat aanbieders kunnen uitpakken met stijgende rendementen tot 4%, terwijl op een huidige marktsituatie klassieke producten met rendementen tot 1.5% worden aangeboden. 4% klinkt dan immers veel mooier.

Het is belangrijk dat je je niet zomaar toe laat verleiden zonder een grondige vergelijking te maken met andere producten. Het is het gemiddelde bekeken over de hele looptijd dat uiteindelijk telt. Op de infofiche van een belegging kan je meer informatie terugvinden waaronder het actuarieel rendement dat je dient te gebruiken om een vergelijking te kunnen maken.

Er zijn zeker mogelijkheden, maar in veel gevallen zal een klassieke termijnrekening bijvoorbeeld evenveel of zelf meer opbrengen.

Onze tip: Vraag aan de aanbieder wat het rendement op jaarbasis is. Dit kan je vergelijken met klassieke producten zoals de gewone termijnrekening


Spaarrekeningen vergelijken

pijl-low

Via onderstaande tabel zal je duidelijk kunnen zien dat er grote verschillen tussen spaarrekeningen kunnen zijn. Vergelijk spaarrekeningen en zorg er voor dat je spaargeld een hoger rendement oplevert!
AanbiederBasis
rente
Getrouwheids
premie
Totaal (*) 
MeDirect Bank0,40%0,00%0,40%Aanvragen
Santander Vision +0,15%0,35%0,50%Aanvragen
Santander Vision0,25%0,10%0,35%Aanvragen
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect