Termijnrekeningen

Een termijnrekening is hetzelfde als een termijndeposito, termijnbon, termijncontract, termijnplaatsing… Banken kunnen daarnaast nog andere commerciële benamingen gebruiken voor de termijnrekening. We gaan er graag even dieper op in.

Wat is een termijnrekening?

Bij een termijnrekening zal je geld vastzetten voor een langere periode. In ruil hiervoor ontvang je interest. De looptijd bepaal je zelf op voorhand, maar je moet er rekening mee houden dat je geld voor gedurende deze termijn niet beschikbaar is.

Sommige banken zullen het echter wel toelaten dat je geld afneemt van je termijnrekening voor dat de looptijd verstreken is. Omdat dit absoluut de bedoeling niet is, zal je hiervoor een verbrekingsvergoeding moeten betalen.
In dat geval zal je ook moeten nagaan tot welk moment de bank rente zal toekennen. Je zal ook moeten onthouden dat je door de afname, rente zal mislopen.

Banken gebruiken het verzamelde geld om op hun beurt leningen en krediet te verschaffen aan gezinnen, bedrijven en overheden. Het geld wordt op die manier terug in de economie geïnjecteerd. Dat is moeilijker te verwezenlijken met geld op een spaarrekening omdat deze gelden direct opvraagbaar zijn, en de bank deze dus ter beschikking moet houden.

Wanneer een termijnrekening openen?

Een termijnrekening zal je kunnen inzetten van zodra je spaargelden hebt die je voor een bepaalde tijd niet nodig hebt. Je geniet meestal van hogere rentevoeten dan de klassieke spaarrekening, maar als nadeel betekend dit dan wel dat er geen vrijstelling is van roerende voorheffing zoals dat wel het geval is bij de klassieke spaarrekening.

Als je al een groot bedrag hebt staan op de spaarrekening en de fiscale vrijstelling al volledig benut, dan is een termijnrekening ook een mogelijkheid. Eens je over de grens van de fiscale vrijstelling komt, dan zal je 15% roerende voorheffing betalen op je spaarrekening.
Bij een termijnrekening bedraagt het tarief 25% maar de rentevoet van een termijnrekening zal ook hoger liggen. Je kan dus makkelijk uitrekenen wat het meeste opbrengt.

Termijnrekening in andere valuta’s

Een termijnrekening hoeft niet noodzakelijk in Euro’s te worden aangehouden, banken kunnen termijnrekeningen aanbieden in eender welke munt. Op die manier kan je bijkomend profiteren van de waarde van andere munten, maar daar tegenover bestaat het risico dat je er ook nadeel kan van ondervinden als de koersen niet gunstig zijn. Er is met andere woorden een koersrisico aanwezig.
Lees hier meer over vreemde valuta’s en valutahandel.

Beschermd door het Bijzonder Beschermingsfonds

Termijnrekeningen worden als een veilige belegging aanzien. Elke termijnrekening in euro of in een munt van een land dat behoort tot de EU kan genieten van de bescherming van het Belgische depositogarantiesysteem. Dit is vergelijkbaar met je geld op spaarrekeningen en andere financiële producten.

Hierdoor zal je in totaal voor 100.000 euro beschermd zijn, los van het aantal termijnrekeningen je lopen hebt. 100.000 euro per persoon dien je te beschouwen als een maximum.

Termijnrekeningen in moeilijke economische tijden

In moeilijke economische tijden kan je ook verschillende termijnrekeningen gebruiken om je een klein beetje te wapenen tegen lage rentes. Een manier die meer en meer gebruikt wordt is het spreiden van je belegging tussen verschillende termijnrekeningen van verschillende looptijden. In de veronderstelling dat je 60.000 euro zou willen beleggen, dan is een mogelijkheid:

  • 20.000 euro op een termijnrekening van twee jaar
  • 20.000 euro op een termijnrekening van vier jaar
  • 10.000 euro op een termijnrekening van zes jaar
  • 10.000 euro op een termijnrekening van acht jaar

Elke twee jaar komt er op die manier geld vrij dat je kan herinvesteren in een nieuwe termijnrekening met hogere rentes of anders kan besteden.

Zo ben je een beetje beschermd want je zet je geld niet te lang vast aan lage rentes, maar kan van stijgende rentes meeprofiteren. Daarnaast is ook je belegging tot 100.000 euro beschermd door het waarborgfonds.Termijnrekeningen vergelijken?

De rentevoeten tussen banken onderling kunnen verschillen vertonen omdat er geen regeling is zoals dat bij spaarrekeningen wel het geval is. Vergelijken van termijnrekeningen kan dus lonen. Om u op weg te helpen kan je alvast volgende financiële instellingen eens bekijken:
AanbiederMin. looptijdMax. looptijdMax. rente (*) 
MeDirect Bank12 maanden5 jaar1,10%Aanvragen
(*) Tarieven kunnen steeds wijzigen en geven steeds het maximum weer. Bezoek steeds de site in kwestie om de meest actuele tarieven te kennen en vergelijken


Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect