Kosten en belastingen bij trackers

Zowel de fiscaliteit als de kosten van trackers kunnen beide criteria zijn om te kiezen voor een bepaalde tracker. Dat is belangrijk omdat ze invloed hebben op het totale rendement van je belegging in trackers. Met onderstaande kosten en belastingen dien je bij een ETF rekening te houden. Raadpleeg bij twijfel steeds een boekhouder of de prospectus van de belegging, het fiscale stelsel van beleggingen kan immers uiterst ingewikkeld zijn!

Fiscaliteit bij trackers

Beurstaks

Wie trackers aankoopt of verkoopt, zal net zoals bij aandelen een beurstaks moeten betalen. Het tarief is afhankelijk van het soort tracker waarin je wenst te beleggen. Het meest voorkomend tarief aan beurstaks bedraagt 0,27% (kapitalisatie), of 0,09% (distributie).

Via een buitenlandse broker kan je deze beurstaks echter wel vermijden. Hiermee mogen ze geen reclame maken omdat de Belgische overheid alsnog de beurstaks kan verplichten als deze brokers zich specifiek richten tot de Belgische markt. Onthou wel dat een buitenlandse broker zoals DeGiro ook het gevolg heeft dat je moet aangeven dat je in het bezit bent van een buitenlandse rekening.

Belasting op meerwaarde

Trackers die onderliggende activa volgen waarbij meer dan 25% in obligaties en cash zijn belegd zijn in principe onderhevig aan een meerwaardebelasting bij de verkoop. Hiermee sluiten ze volledig aan bij beleggingsfondsen waar dat ook het geval is. Je zal dus roerende voorheffing moeten betalen op de gerealiseerde meerwaarde.

Roerende voorheffing

Bij trackers die dividenden of interesten uitkeren (de zogenaamde distributie variant) is het wel mogelijk dat er een dubbele voorheffing wordt geheven indien het gaat om een beleggingsvennootschap die in het buitenland is gevestigd: één keer in het buitenland en één keer in België.

Trackers hebben hun domicilie in het land waar ze zijn uitgegeven. Je moet dus op zoek gaan naar ETF’s met fiscaalvriendelijke bronbelastingen. Ierland is hier een voorbeeld van.

Speculatietaks

Op meerwaarden van trackers is geen speculatietaks verschuldigd. Het is één van de beleggingsinstrumenten die niet onder toepassing van de speculatietaks vallen. Klik hier om meer te lezen over de speculatietaks.

kosten en belastingen bij tracker belegging
© Shutterstock – Kosten en belastingen bij trackers (ETF’s)

Beheer- en transactiekosten

Transactiekosten

Het is mogelijk dat de broker of bank die je gebruikt om trackers te kopen, ook een transactiekost aanrekent. Bij veel brokers is dat een vast bedrag (of percentage) die nog eens afhankelijk kan zijn van het bedrag van de transactie.

Beheerskosten en instapkosten

De beheerskosten van indextrackers zijn laag omdat het om een passief beheerd beleggingsinstrument gaat. De beheerskosten schommelen tussen 0,20% en 0,50%. Het hangt ook een beetje af in welke tracker je belegt. Obligatietrackers zullen in de meeste gevallen goedkopere beheerskosten hebben dan trackers waar enige specialisatie vereist is.

Beleggingsfondsen zijn veelal actief beheerd en dat verklaart dan ook waarom de beheerskosten veel hoger liggen. De beheerskosten bij trackers zijn moeilijk soms zichtbaar omdat ze mee worden verrekend in het dividend en/of de beurskoers. Raadpleeg steeds de prospectus voor meer informatie omtrent kosten.

Afhankelijk van uw bank of broker kunnen er ook instapkosten worden aangerekend. Bij beleggingsfondsen kan dit schommelen tussen 2% a 3%. Bij trackers betaal je enkel het makelaarsloon.

Lees meer over trackers in ons volgend artikel: Soorten trackers
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect