Verschillende soorten trackers

ETFs, ETNs, ETCs, … het zijn allemaal exchange traded producten waarbij verwarring kan ontstaan. Maar wat betekenen al deze afkortingen dan, en welke soorten trackers bestaan er allemaal?

Trackers bestaan in alle maten en gewichten. Zo bestaan er trackers die een bepaalde beursindex kunnen volgen, maar ook trackers die een bepaalde regio of sector volgen. Het is ook mogelijk om te ‘shorten’ bij trackers, dat wil zeggen speculeren op een koersdaling.

Soorten trackers

Trackers kunnen we in grote lijnen indelen in drie verschillende soorten:

  • Open-end index trackers: dit zijn trackers waarbij ontvangen dividenden onmiddellijk opnieuw worden geïnvesteerd op de dag waarop het dividend ontvangen wordt. De dividenden worden dan na elk kwartaal uitgekeerd. Op die manier kan de ETF afwijken van de koers van de onderliggende index.
  • Unit investment fund trackers: bij deze trackers worden de dividenden aangehouden in cash en na elk kwartaal uitgekeerd. Zo kan de ETF de koers van de onderliggende index exact blijven volgen.
  • Grantor fund trackers: bij deze trackers zullen de dividenden onmiddellijk worden uitgekeerd. Ook hier zal de ETF de koers van de onderliggende index exact blijven volgen.

Exchange Traded Commodities en Currencies (ETC)

ETC’s zijn vergelijkbaar met ETF’s, maar ze volgen grondstoffenmarkten en gebruiken vooral future contracten om hun doelstelling te bereiken. Om het tegenpartijrisico te verlagen, wordt veelal een onderpand afgegeven. We spreken hier niet meer van fondsen, maar van schuldvorderingen.

Exchange Traded Currencies zijn op hun beurt onderworpen aan een wisselkoersrisico.

Exchange Traded Notes (ETN)

ETN’s zijn schuldvorderingen die zonder onderpand en door een bank zijn uitgegeven. Er is geen activa om het risico te dekken waardoor elke belegger automatisch onderworpen zijn aan het kredietrisico van de bank. Ze kunnen wel voorzien worden van een onderpand.

De werking is relatief eenvoudig: via hedging kan de bank of instelling toch het rendement uitbetalen. Ze zal dan, om zich in te dekken, futures of termijncontracten kopen om zeker te zijn dat het rendement van de index kan opgeleverd worden.

Wijde keuze aan trackers

Er zijn heel veel trackers waarin je kan beleggen. Sommige ETF’s richten zich zelfs op exotische markten die opeens voor de particuliere beleggers makkelijk te bereiken zijn via een investering in een tracker.

Er bestaan trackers op beursindexen, op obligaties, op grondstoffen, op goud of zilver, op aandelen, op valuta’s, op vastgoed, … Sommige trackers zijn landgebonden of regiogebonden en andere trackers richten zich dan weer op een specifieke sector.

soorten trackers (etf's)
© Shutterstock – indextracker (ETF)

Tracking errors (afwijkingen)

Een tracker kan afwijken van de koers die ze volgt. Dit kan enerzijds gebeuren doordat het om een open-end index tracker gaat (dividenden worden opnieuw geïnvesteerd) of door een gebrek aan liquiditeit of volatiliteit. Dat laatste komt vaker voor bij trackers die kleine trading volumes hebben.

Als een tracker afwijkt van de index die ze volgt, dan noemt men dit een tracking error. Deze afwijking kan zowel negatief als positief zijn en bepalen dus mee het rendement van uw belegging.

Fysieke of synthetische trackers?

Wat niet iedereen weet, is dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen fysieke trackers en synthetische trackers.

Bij fysieke trackers beleg je rechtstreeks in de onderliggende componenten van de index die je volgt. Ze volgen dus bijvoorbeeld alle aandelen uit de index waarin je hebt geïnvesteerd.
Synthetische trackers zullen de index nabootsen via afgeleide producten. Je belegt dus in afgeleide producten zoals opties en swaps. Bij synthetische trackers is er dus een extra risico aan verbonden, namelijk de tegenpartijrisico. Wanneer de tegenpartij bijvoorbeeld failliet gaat, dan wordt ook de tracker niets meer waard. Bij een afgeleid product ben je immers nooit echt eigenaar van iets.

Fysieke trackers zijn daarom iets veiliger, al is het niet steeds eenvoudig om steeds een fysieke tracker te vinden voor specifieke markten. Aangezien fysieke trackers wel iets duurder zijn, drukt dit ook op het rendement. Het rendement van een fysieke tracker zal dus iets lager liggen dan het rendement van een synthetische tracker, maar in retour loop je ook minder risico.

Lees meer over trackers in ons volgend artikel:
Waarde, koers, risico en rendement van trackers
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect