Trackers: Voordelen en nadelen

Beleggen in trackers is, net zoals bij andere beleggingsinstrumenten, niet zonder risico. Alhoewel de ene partij meer nut zal hebben aan de eenvoud van een indextracker, kan de andere partij hier niet voor te vinden zijn.

Alhoewel een aantal standaardtips voor iedereen wel van toepassing kunnen zijn, is het instrument waarin je wilt beleggen nog steeds een persoonlijke keuze. Aan de hand van een korte opsomming van de voordelen en nadelen van een tracker kan je nagaan of het interessant voor jou is om je hierin al dan niet meer in te verdiepen.

Voordelen van trackers

Trackers hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van andere beleggingsinstrumenten. Zo liggen de kosten veelal lager dan wat bij aandelenfondsen bijvoorbeeld het geval is.
De instapkosten bij trackers liggen in de meeste gevallen onder de 1%, maar vooral de beheerskosten liggen doorgaans veel lager dan bij traditionele fondsen en kunnen schommelen tussen 0,3% en 0,5%.

Omdat trackers een index volgen, bespaar je je ook tijd in het opvolgen van je portefeuille. Beleg je dus bijvoorbeeld in een indextracker die de BEL 20 volgt, dan is je portefeuille al enigszins gediversifieerd en hoef je ook maar 1 tracker op te volgen. Wanneer je belegt in individuele aandelen, dan moet je elke onderneming opvolgen.

Actief beleggen in aandelen of aandelenfondsen vergt ook enigszins een startkapitaal om zoveel als mogelijk de kosten te drukken. Sommige fondsen vereisen dan ook nog eens een minimuminleg. Trackers daarentegen stellen geen eisen wat betreft de inleg. Wie echter gespreid wil gaan beleggen, doet dat best niet met 25€ maar bijvoorbeeld viermaandelijks met een bedrag van 500€ om de transactiekosten van de broker te drukken.

De markt jaar op jaar kloppen is zelfs voor veel actief beheerde beleggingsfondsen moeilijk, op een termijn van 10 jaar is de kans dus ook groot dat het rendement van een tracker veel hoger ligt dan het rendement van een actief beheerd fonds.

trackers voordelen en nadelen, plus en min Trackers zijn een ideale manier om risico te spreiden en zijn tevens vlot verhandelbaar. Ze zijn beschikbaar in een breed scala en zorgen voor verschillende beleggingsmogelijkheden. Daarenboven krijg je ook dividenden uitgekeerd bij trackers, net zoals dat bij aandelen het geval is.

Nadelen van trackers

Het blijft even opletten voor de kosten die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Bij trackers zijn er net zoals bij aandelen een biedkoers (prijs waartegen een koper wil betalen) en een laatkoers (de prijs waartegen een verkoper wil verkopen). Het verschil tussen deze twee noemt men de spread.

De spread bij trackers die minder courant verhandeld worden kunnen oplopen tot bijvoorbeeld 0.75%, terwijl frequent verhandelde trackers een kleine spread van bijvoorbeeld 0.15% kennen. Hoe hoger de spread, hoe meer je betaald om een tracker aan te kopen. Hiermee moet je rekening houden want hierdoor worden de lage kosten van een tracker grotendeels teniet gedaan.

Trackers zullen geen hoger rendement halen dan de indexmarkt die ze volgen. Met een goede selectie aan beleggingsfondsen kan dat soms wel, maar het blijft zelfs voor vele fondsen moeilijk om jaar op jaar beter te presteren dan een index én het is nog moeilijker om zelf de juiste fondsen te selecteren die dat wel kunnen doen. Een keuze die je dus zelf moet proberen afwegen.

Niet alle ETF’s zijn geschikt voor particuliere beleggers. Sommige trackers zorgen zelfs voor extra risico als je niet volledig weet waar je mee bezig bent. Grondstoffentrackers bijvoorbeeld werken volgens een ander principe dan gewone trackers en zijn niet geschikt als lange termijnbelegging. Dat komt omdat de werking gebeurd aan de hand van het kopen van futures.

Lees meer over trackers in ons volgend artikel: kosten en belastingen bij trackers
Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect