TAK 21: Pensioensparen

De meest bekende verzekeringsproducten zijn ongetwijfeld deze waarvoor je een fiscaal voordeel kan krijgen: het pensioensparen en het langetermijnsparen.

Het pensioensparen behoort tot de zogenaamde derde pijler. De bedragen die je stort kan je fiscaal in mindering brengen tot een beperkt bedrag dat jaarlijks veranderd. Wie een groter maximum bedrag wil storten kan zich ook eens bevragen over het langetermijnsparen waar je ongeveer 2.4 keer zoveel kan in storten.

Soorten pensioensparen

Er zijn twee manieren om aan pensioensparen te doen: via een pensioenspaarverzekering of via een pensioenspaarrekening.

Bij een pensioenspaarverzekering is het jaarlijks minimumrendement bekend. Afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar, kan je wel een winstdeelname ontvangen.

Bij een pensioenspaarrekening is er geen gegarandeerd minimumrendement. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een pensioenspaarfonds bij een bank. Zo’n fonds zal zelf beleggen in aandelen en obligaties en zal volledig afhankelijk zijn van de resultaten. Lees hier meer over beleggingsfondsen.

Pensioensparen en het fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel dat je kunt krijgen bij het fiscaal pensioensparen bedraagt 30% op alle gestorte premies. Het maximum dat je kan inbrengen is echter wel beperkt en dit bedrag wordt jaarlijks herzien.

Vergeet niet dat er ook een aantal voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden om de premies van het pensioensparen fiscaal in te brengen:

  • Je bent een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat je het contract afsluit
  • Je bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit
  • De spaarrekening of de spaarverzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar
  • In het contract moet vervolgens ook nog enkele zaken worden opgenomen, in realiteit zal uw bank of verzekeraar hier automatisch voor zorgen.

Elk jaar ontvang je van de bank of verzekeringmaatschappij een attest (nr. 281.60) met daarop de stortingen die u gedaan heeft. Je moet dit attest bewaren en kunnen voorleggen aan het belastingkantoor indien daarom wordt gevraagd.

Overstappen naar nieuwe pensioenspaarverzekering?

Het is altijd mogelijk dat je ontevreden bent over het rendement van je huidige pensioenspaarverzekering en je denkt dat het interessant is om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat kan. Er zijn verschillende opties mogelijk om dit aan te pakken.

Het kan voldoende zijn om de premiebetalingen van de oude pensioenspaarverzekering gewoon stop te zetten en het opgebouwde kapitaal aldaar te houden. Je zoekt een nieuwe pensioenspaarverzekering en start daar met de betaling van nieuwe premies en bouwt daar via een tweede pensioenspaarverzekering een nieuw vermogen op.

Je kan ook stoppen met het betalen van de premies in de oude pensioenspaarverzekering en alle opgebouwde reserves overdragen naar een nieuwe verzekeraar. Het is perfect mogelijk om dit belastingvrij te realiseren aangezien het niet gaat om een opname van het opgebouwde kapitaal. Let wel op dat hiervoor geen kosten worden aangerekend.

Als je overstapt naar een andere verzekeraar, bekijk dan ook het gegarandeerd rendement. Sommige verzekeraars bieden dit rendement slechts voor een bepaalde periode aan (bijvoorbeeld 1 jaar), andere zullen dit rendement levenslang garanderen. Als het slechts om een tijdelijke actie gaat, dan dien je jezelf de vraag te stellen of het daadwerkelijk de moeite loont om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect