TAK 21 verzekeringen: Fiscaal

Ga je een tak 21 verzekering aan om te sparen voor uw pensioen dan kan je fiscale voordelen krijgen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Sparen voor ons pensioen is nu eenmaal nodig en de overheid tracht dit aan te moedigen via fiscale voordelen.

Je pensioen kan uit verschillende pijlers worden opgebouwd:

  • Pijler 1: Het wettelijk pensioen
  • Pijler 2: Het aanvullend pensioen (door de werkgever mee gefinancierd)
  • Pijler 3: Het aanvullende pensioen dat je zelf volledig privé opbouwt.

De derde pijler omvat met andere woorden al de spaartegoeden die je zelf opbouwt via een individuele levensverzekering (al dan niet fiscaal gestimuleerd) of het pensioensparen.

Belangrijk om weten:

Heb je géén fiscaal voordeel gekregen voor het storten van premies in uw tak 21 verzekering? Dan wordt je enkel belast op het rendement (de interesten).

Heb je wél een fiscaal voordeel gekregen voor de stortingen van premies in uw tak 21 verzekering, dan wordt je belast op het gehele kapitaal op uw 60e. Het maakt dan niet uit of je slechts 1 keer de premie hebt ingebracht, of dat je dit jaarlijks doet. Deze belasting bedraagt dan 10% op het gehele spaartegoed (kapitaal + interesten).

TIP: ben je niet van plan de gestorte premies in te brengen, dan meldt je dit best op voorhand aan je verzekeraar om te vermijden dat je ongewild belast wordt.

Wat als … je binnen de 8 jaar het geld terug wilt?

Op fiscaal vlak zijn er flink wat voorwaarden waarmee je rekening moet houden. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat er een minimum periode is van 8 jaar op vlak van roerende voorheffing. Indien je voor deze periode het spaargeld terugvraagt dan zal je 25% roerende voorheffing moeten betalen op de interesten.

Er zal dan steeds worden uitgegaan van de veronderstelling dat deze intresten 4.75% bedroegen, ongeacht de werkelijke interesten die je hebt ontvangen.

Roerende voorheffing kan je met andere woorden vermijden door 8 jaar te wachten of om een overlijdensdekking te voorzien die 130% van het geïnvesteerde bedrag is. In dat laatste geval moet je zelf de begunstigde zijn van het levensverzekeringscontract maar ook de verzekerde persoon zijn.

Lees verder:

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect