TAK 21 spaarverzekeringen: intro

Een TAK 21 verzekering noemt men meestal ook gewoon een spaarverzekering. Het is een product dat in de eerste plaats voorkomt in de vorm van een levensverzekeringscontract.

TAK 21 spaarverzekeringen bieden een grote zekerheid over uw spaargeld en de verdiensten erop. Ze bestaan in verschillende vormen en formules waardoor er wel een oplossing bestaat voor iedere situatie. Daarnaast zijn ze populair en bekend geworden omdat vele spaarverzekeringen een fiscaal voordeel kunnen opleveren.

Tak 21 producten zijn levensverzekeringen met een gewaarborgde terugbetaling van je kapitaal met een gewaarborgd rendement onder vorm van intresten waarbij je eventueel een deel krijgt van de winst en waarvan je in bepaalde gevallen fiscale voordelen kan genieten.

Spaarverzekering kiezen

Er zijn tal van redenen waarom je een spaarverzekering zou willen afsluiten. Het komt vaak voor dat er wordt gekozen voor een verzekeringsproduct omdat er een overlijdensdekking kan worden voorzien. Op die manier krijgen uw erfgenamen financiële steun wanneer je komt te overlijden.

Tak 21 producten zijn geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een veilige belegging op lange termijn. De rente die je ontvangt is gegarandeerd.

Soorten spaarverzekeringen

Bij klassieke tak 21 verzekering zal alles op voorhand worden vastgelegd: premie betalingen, intresten, data van terugbetalingen, … Behalve de winstdeelname valt er weinig van af te wijken.

Bij een verzekering “Universal Life” ligt echter niets vast. Het is dus een meer flexibel product tegenover de klassieke tak 21 verzekering. De premies die je betaald bepaal je zelf en ook de interesten zijn niet vast bepaald. De intresten zijn dus afhankelijk van de datum waarop je een betaling uitvoert waardoor zo’n verzekeringsproduct wel enige kenmerken vertoont van een spaarrekening.

Er zijn verschillende soorten waarin je kan beleggen:

Premies en contract
Hoe de premie betaald wordt is volledig uw keuze: dit kan eenmalig zijn bij de start van het contract, maar ook periodiek (maandelijks, jaarlijks, …) tijdens de looptijd van het contract.

Het contract kan voorzien zijn van een eindvervaldag (vaste looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar) of het kan van onbepaalde duur zijn.

Gebruik je een TAK 21 verzekeringsproduct om aan langetermijnsparen te doen of voor een aanvullend pensioen te zorgen, dan kan je hiervoor een belastingvoordeel krijgen. Lees hier meer over pensioensparen. Meestal zullen pensioenspaarverzekeringen tak21 contracten zijn.

sparen en beleggen
© Shutterstock

Tak 21 terugbetaling

Wanneer het contract afloopt dan zal je in de eerste plaats de premies die je hebt betaald terugkrijgen van de verzekeraar. Daarvan zullen wel kosten worden afgetrokken. Daarnaast zal je ook interesten krijgen. Deze intresten zijn het gewaarborgd rendement dat door de verzekeraar wordt gegeven.

Het contract zal in realiteit stoppen wanneer je de pensioenleeftijd hebt bereikt.

Interesten kunnen jaarlijks worden uitbetaald, maar het komt vaker voor dat ze gekapitaliseerd worden. Dit houdt in dat de interesten bij het kapitaal worden gevoegd en dat je daar ook extra intresten kan op bekomen.

Tot slot zal je ook een winstdeelname ontvangen. Deze winstdeelname ligt op voorhand niet vast en wordt nooit op voorhand gegarandeerd. Het hangt dus af hoeveel winst je verzekeraar heeft gemaakt.

Tak 21 levensverzekering: bescherming

Tak 21 verzekeringen worden als een veilige belegging beschouwd. Een extra voordeel is dat er een garantie is tot 100.000 euro door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Bij het faillissement van een verzekeraar blijf je dus niet met lege handen achter en krijg je als verzekerde het geld terug. Vergeet echter niet dat het bedrag van 100.000 euro geldt op alle tak-21 verzekeringen samen. Meer info kan je terugvinden op de website van het bijzonder beschermingsfonds.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect