Kosten van TAK 21 verzekeringen

Elke verzekeraar zal een infobrochure ter beschikking stellen over het product waarin je wenst te investeren. Deze zal dan ook een gedetailleerd overzicht geven van alle kosten. Onderstaande kosten zal je in ieder geval kunnen terugvinden in zo’n brochure:

Premietaks:
Deze bedraagt 2% en wordt direct afgetrokken van de premie die je stort.
Instapkosten: dit zal meestal een percentage zijn. Vergelijk dit bij verschillende verzekeraars omdat de instapkosten toch al gauw kunnen oplopen tot 3%.

Uitstapkosten:
Wanneer je vroeger dan voorzien de terugbetaling vraagt dan zal hierop uitstapkosten moeten betaald worden. Dit zal veelal uitgedrukt worden in een percentage. Hoe korter je bij de eindvervaldag komt hoe goedkoper de uitstapkosten waarschijnlijk zullen zijn.

Conjuncturele schadevergoeding:
In sommige gevallen zal ook een schadevergoeding moeten betaald worden als je vroeger dan voorzien een terugbetaling vraagt.

Beheerskosten:
Een percentage van de premies die je stort zal worden ingehouden voor het beheer van je levensverzekering. Beheerskosten vind je bijvoorbeeld ook terug bij beleggingsfondsen.

Roerende voorheffing:
Als het contract langer loopt dan 8 jaar dan zal je hierop geen roerende voorheffing moeten betalen. Bij vroegtijdige opnamen zal deze echter wel verschuldigd zijn. Een uitzondering hierop is als er een overlijdensdekking is voorzien waarbij 130% van het kapitaal wordt uitbetaald.

Overlijdensdekking:
Als de levensverzekering wordt gecombineerd met een overlijdensverzekering, dan zal je hierop ook premies moeten betalen. In het contract bepaal je dan welk bedrag aan de erfgenamen zal worden uitgekeerd in geval van overlijden. Hoe hoger dat bedrag, hoe hoger ook de kosten zullen zijn.

Wanneer je een bedrag verzekerd van 130% op alle betaalde premies dan zal er geen roerende voorheffing betaald worden op de interesten die tussentijds worden betaald op uw tak 21 verzekering.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect