TAK 23 verzekeringsproducten

Een tak 23 verzekeringsproduct is een levensverzekering die gekoppeld is aan een beleggingsfonds. Uw rendement is dus afhankelijk van de prestaties van deze fondsen.

Het resultaat kan zowel positief als negatief zijn: er bestaat dus altijd een risico waarbij zelfs kapitaalsverlies mogelijk is. Dit komt omdat TAK 23 afhankelijk is van de beursresultaten.

Werking tak 23 verzekeringsproducten

Je zal geregeld premies betalen aan uw verzekeraar. Hoe dit gebeurd wordt vooraf contractueel vastgelegd. In eerste instantie zal de verzekeraar alle kosten aftrekken van uw storting. Denk hierbij maar aan de premietaks, instapkosten, enz … met het overschot van het bedrag (= de netto premie) zal een intern fonds in andere financiële producten beleggen.

In welke activa het fonds zal beleggen kan verschillen van fonds per fonds. Je kan dit te weten komen door de inlichtingenfiche of uw contract te raadplegen. Zo kan het intern fonds van de verzekeraar beleggen in aandelen, obligaties vastgoed of een combinatie van alles.

De waarde van het fonds – en dus ook uw belegging – zal dagelijks variëren. Dit komt omdat de waarde van de investeringen door het fonds ook dagelijks mee veranderen.

Intekenen is redelijk omslachtig in vergelijking met het inschrijven op een beleggingsfonds als je al een effectenrekening hebt bij een bank. Daarbij komt ook dat de kostenstructuren ingewikkeld in elkaar zit. Er is echter wel een mogelijkheid om te discussiëren over de kosten.

Tak 23 of beleggingsfonds?

beleggen in verzekeringscontractenTak 23 vertoont kenmerken met een beleggingsfondsen. Toch zijn er verschillen. In de eerste plaats blijft het gaan om een verzekeringsproduct. Dat wil zeggen dat je dus een begunstigde kan aanduiden. In geval van overlijden zal het kapitaal naar de begunstigde gaan, doch zal deze daar wel successierechten moeten op betalen.

Bij beleggingen in tak 23 producten zal er geen taksen op de beursverrichtingen zijn omdat de onderliggende fondsen deze taksen al betalen. Echter zal het wel duurder zijn om uit een tak 23 – levensverzekering te stappen ten opzichte van uitstappen uit een beleggingsfonds.

Tak 23 producten zijn bedoeld voor personen die het risico aankunnen en er zich bewust van zijn dat er altijd een mogelijkheid bestaat dat het kapitaal verloren gaat.

TAK 23 producten hebben fiscale voordelen ten opzichte van beleggingsfondsen. De meerwaarde op een TAK23 product wordt niet belast, ook niet als je de investering acht jaar aanhoudt. Het enige waarop je moet letten is dat de kosten niet te hoog uitvallen zodat dit voordeel verloren gaat. Laat een simulatie uitvoeren door je verzekeraar zodat je je uiteindelijke opbrengsten (TAK23 of rechtstreeks investeren in beleggingsfonds) kan vergelijken.

Altijd risico bij tak 23 producten?

Er bestaan ook een aantal TAK 23 producten met ingebouwde zekerheid. Dan denken we in eerste instantie aan de zogenaamde klikfondsen waarbij een meerwaarde definitief verworven wordt. Uw winst wordt dus als het ware op bepaalde momenten ‘vastgeklikt’. Het spreekt voor zich dat dit wel extra kosten met zich zal meebrengen.

Er bestaan ook TAK 23 verzekeringsproducten met een kapitaalbescherming. De voorwaarde is dan wel enkel geldig als je wacht tot de eindvervaldag. Kapitaalgarantie bestaat dus niet als je vroegtijdig wenst uit te stappen.

Een tak 23 belegging brengt mogelijks meer op dan een tak 21 belegging, maar daar tegenover staat altijd dat het risico ook groter is. Belangrijk om weten is dat je tezelfdertijd bereid moet zijn om je inleg te verliezen. De risico’s hangen samen met de risico’s die het fonds neemt in zijn beleggingen.

Fondsen worden ingedeeld in risicoklassen. Een fonds dat veel risico inhoudt kan bijvoorbeeld behoren tot risicoklasse 6 (het hoogste). De tak 23-levensverzekering die daartoe behoord zal dan eveneens dezelfde risicoklasse dragen.

Risicoprofiel verandering

Na verloop van tijd kan het mogelijk zijn dat je minder risico wilt nemen. Er zijn dan verschillende mogelijkheden om van strategie te veranderen.

Een populaire methode is stoppen met betalen van premies, terwijl je het geld belegd in financiële producten die veiliger zijn en meer risico inhouden.

Een andere populaire methode is om te vragen het kapitaal vervroegd uit te keren en het geld te beleggen in veiligere financiële producten. In dat geval zal je rekening moeten houden met bijkomende kosten en belastingen bij de uitkering ervan.

Alternatief: een Hybride tak 23 of multisupportcontract afsluiten. Dit zijn levensverzekeringen waarbij je zelf het risico kan bepalen. Zo kan je TAK 21 en TAK 23 met elkaar combineren en meer beslissingen zelf nemen omtrent de fondsen waarin je investeert.

Sommige verzekeraars pakken hiermee uit onder de noemer ‘TAK 44 verzekeringen’ waarbij dan bijvoorbeeld 85% van de belegging zal bestaan in TAK 21 producten om het gewaarborgd kapitaal met rentewaarborg te garanderen en de overige 15% zal belegd worden in TAK 23 producten waar meer risico terug te vinden is. Klik hier om meer te lezen over TAK 44 verzekeringen.

Rendement van TAK 23 producten

Het rendement is volledig afhankelijk van de beursprestaties van de onderliggende beleggersfondsen. Je bent dus op geen enkel moment zeker van het rendement. TAK 23 verzekeringsproducten zijn bedoeld om op lange termijn hogere rendementen te behalen dan de klassieke spaarproducten.

TAK 23 belastingen en kosten

Op TAK 23 producten zal er geen eindbelasting zijn. Je kan deze immers niet inbrengen in de aangifte personenbelasting en krijgt hier geen fiscaal voordeel voor. Uitzondering sinds kort hierop zijn deze in het kader van pensioensparen.

Op de winsten van tak 23 producten zal je ook geen roerende voorheffing moeten betalen. Ze lenen zich dus vooral op kortere termijn in vergelijking met TAK 21 producten.
Een uitzondering hierop zijn echter Tak 23 producten met kapitaalbescherming. Als het contract dan minder dan 8 jaar loopt dan zal hierop wel roerende voorheffing moeten betaald worden.

Er zijn ook een aantal kosten die betaald moeten worden bij een TAK23 verzekeringsproduct. Je kent deze kosten ongetwijfeld wel, het gaat concreet om:

  • Instapkosten: Dit is een vergoeding voor de verzekeraar.
  • Premiebelasting: Deze taks van 2% zal de verzekeraar doorstorten aan de overheid.
  • Uitstapkosten of afkoopvergoeding: Dit zijn bijkomende kosten die je met betalen wanneer je vervroegd wenst uit te stappen.
  • Beheerskosten: Deze kosten zal je niet zien verschijnen. Meer concreet gaat het om kosten voor het beheren van het beleggingfonds. Het beleggingsfonds zal deze automatisch inhouden op uw rendement.
  • Een verzekeringstaks op je stortingen

Al deze kosten beïnvloeden het uiteindelijke rendement van uw belegging, het is dus belangrijk om op voorhand te weten welke kosten aan een product verbonden zijn.

De kostenstructuur bij tak 23 verzekeringen zijn vrij onduidelijk, maar bieden wel ruimte voor discussie. Vraag altijd raad bij uw verzekeraar en vergelijk verschillende producten bij verschillende verzekeraars om een goed idee te krijgen hoe de kostenstructuur er daadwerkelijk uitziet.

TAK 23 blijft echter een verzekering

Tak 23 beleggingen blijven echter verzekeringsproducten. Dat betekend dan ook dat er een begunstigde kan worden aangeduid aan wie het kapitaal zal terugbetaald worden op het einde van het contract. Dat kunnen bijvoorbeeld ook uw kinderen zijn.

De duurtijd van het contract kan ook variëren: er bestaan tak 23 contracten met vaste looptijd of zonder vaste looptijd. Belangrijk om weten is dat de verzekeraar bij overlijden het kapitaal zal uitbetalen aan de begunstigden die in het contract werden aangeduid.

Een overlijdensdekking voorzien is ook mogelijk bij tak 23 levensverzekeringscontracten. Ook hier kunnen er per situatie verschillende formules worden gebruikt. Zo kan de verzekeraar een vast kapitaal bij overlijden uitkeren bovenop de waarde van de belegging op dat moment. Hiervoor zal dan wel een extra premie moeten bijbetaald worden.

Een andere populaire formule is om een overlijdensdekking te voorzien van 130% van het gestort kapitaal. Bij overlijden zullen de begunstigden dus minimaal 130% van alle gestorte premies ontvangen.

Pensioensparen met een TAK 23 verzekering

Nog niet zo heel lang laat de overheid het ook toe om via een tak 23 product aan pensioensparen in te brengen in uw belastingen. Zo kan je dus ook fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect