Uitvaartverzekering

Een begrafenis of crematie regelen is een dure aangelegenheid. De kosten kunnen al snel oplopen tot 5.000 euro en is mee afhankelijk van de specifieke wensen. Niet iedereen heeft direct de financiële middelen om deze kost te dragen, maar wil toch een mooie uitvaart verzorgen.

Via een uitvaartverzekering kan je je familieleden bijstaan zodat een uitvaart geen financiële kater nalaat. Via een uitvaartverzekering spaar je tijdens je leven het geld bijeen om de uitvaart te bekostigen.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering kan bestaan in verschillende soorten. Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden om een geldbedrag uit te keren bij het overlijden van de verzekerde, of kan de verzekering de kosten van de uitvaart op zich nemen.

Tijdens de looptijd van het contract zal er een premie moeten betaald worden, meestal gebeurd dit maandelijks. De premie kan ook eenmalig betaald worden. Het bedrag dat de nabestaanden tot hun beschikking krijgen zal afhangen hoe vroeg je sterft: hoe vroeger je sterft, hoe minder premies je uiteindelijk zal betaald hebben en hoe lager het beschikbare kapitaal zal zijn.

Wie een uitvaartverzekering wenst aan te gaan, dient zich wel bewust te zijn van enkele nadelen aan dit type verzekering en het contract grondig te bestuderen. Zo kunnen de premies vrij hoog uitvallen maar dekken ze ook niet alle kosten van een begrafenis waardoor de nabestaanden toch verplicht zullen zijn om enkele onvoorziene uitgaven zelf te financieren.

Een uitvaartverzekering heeft dus niets te maken met het opbouwen van een kapitaal naar de toekomst toe, maar zorgt er alleen voor dat uitvaartfacturen niet door de nabestaanden moet worden betaald.

Wanneer wel of niet uitvaartverzekering aangaan?

Niet in alle gevallen is een uitvaartverzekering nodig of aan te raden. Wie al een overlijdensverzekering heeft – bijvoorbeeld in de vorm van een groepsverzekering – laat op die manier toch al een mooie som na aan zijn nabestaanden.
Ambtenaren hebben sowieso al recht op een begrafenisvergoeding, maar het bedrag daarvan is wel beperkt. Een dure uitvaartverzekering aangaan is daarom niet in alle gevallen nodig, het is in ieder geval wel nuttig om te onthouden bij het bepalen van het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering.

In sommige polissen is het ook mogelijk om te voorzien dat het uitgekeerde kapitaal wordt geïndexeerd. Dit houdt dan wel in dat de premies ook zullen indexeren. De beste tip die we u kunnen meegeven is om verschillende verzekeraars te vergelijken, maar ook om na te gaan wat de uitvaartverzekering in kwestie dekt.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect