Verschillen tussen TAK 21 en TAK 23 verzekeringen

Tak 21-verzekeringen worden meestal aangeduid als een veilige belegging. De rente is op voorhand bepaald en het is de verzekeraar die eventuele risico’s draagt. Daarnaast is uw kapitaal tot 100.000 euro beschermd door een garantie van de overheid.

Bij tak 23-verzekeringen daarentegen worden de premies belegd

in beleggingsfondsen. Het is hier niet de verzekeraar die het risico draagt, maar jij als verzekeringsnemer. Tak 23 verzekeringen kan je dus vergelijken met een SIVAC of BEVEK: alle premies worden belegd in activa zoals obligaties, aandelen, andere effecten en zelfs vastgoed.

Bij een tak 23-product weet je op voorhand helemaal niet hoeveel je belegging zal opbrengen. Het rendement is dus volledig afhankelijk van de beurstoestand en de beslissingen die de verzekeraar neemt.

De opbrengsten van een tak 23 verzekering zijn echter wel in de meeste gevallen vrijgesteld van roerende voorheffing. Is er echter wel een rendementsgarantie dan zal er wel roerende voorheffing op verschuldigd zijn. De verzekeraar zal wel nog de premietaks van 2% inhouden op je stortingen en deze doorstorten naar de overheid.

geldboomBij een tak 21 verzekeringsproduct kan je fiscale voordelen krijgen onder het stelsel van pensioensparen of het langetermijnsparen. Bij tak 23 verzekeringen kan dat enkel in het stelsel van pensioensparen.

Bij een tak 23 verzekeringspolis zal je op het eindkapitaal geen belastingen betalen. Bij een tak 21 verzekeringsproduct zal je alleen belasting betalen als je vroeger een fiscaal voordeel hebt genoten.

TAK 23 risico

Tak 23 verzekeringsproducten houden dus heel wat meer risico in dan een tak 21 verzekering. De banken zijn echter niet verplicht om voor verzekeringscontracten een risicoprofiel op te maken volgens de Europese beleggingsrichtlijnen. Toch zullen de meeste banken of instellingen dit wél doen omdat ze beleggen in diverse fondsen die op de beurs genoteerd zijn. Daarvan is het risicoprofiel dan ook al gekend.

Vraag er dan ook naar wanneer je op zoek bent naar een tak 23 belegging, schrijf je je in zonder dat de instelling jou een risicoprofiel heeft voorgelegd, dan kan je ook geen verhaal halen als het misloopt.

Als blijkt na het voorleggen van het risicoprofiel dat je als belegger dat risico niet wilt lopen, dan kan de bank je op deze belegging niet zomaar laten inschrijven. Het risicoprofiel legt met andere woorden een aantal verplichtingen op waaraan verzekeraars zich moeten houden.

Rapportering en overzicht

Het kan soms moeilijk zijn om na te gaan wat een TAK 21 beleggingsproduct jou al heeft opgebracht. Wil je een overzicht krijgen van je verdiensten dan zal je de verzekeraar moeten aanspreken en hierom vragen.

Je kan wel een overzicht krijgen van de producten waarin de verzekeraar jouw premies heeft belegd door een kijkje te nemen op de productfiche van jouw belegging. Vind je deze nergens terug, dan kan je deze gerust ook opvragen bij je verzekeraar.

Bij tak 23 verzekeringen is het al iets eenvoudiger om inzicht te krijgen in het rendement. Reeds vanaf de start van het contract krijg je een overzicht van alle producten waarin er zal worden belegd. Het is dus veel transparanter dan tak 21 verzekeringen waar je weinig over terugvindt.

Beleggen in TAK 21, TAK 23 of TAK 26?

Kiezen tussen deze verzekeringsproducten zal in de eerste plaats afhankelijk zijn van uw persoonlijk risicoprofiel: hoeveel risico wens je te lopen met deze producten?

Een tweede factor die je keuze zal bepalen is de reden waarom je een verzekeringsproduct wenst aan te gaan: is het pensioensparen, of eerder successieplanning die de beweegredenen zijn? Of wens je gewoon je geld vast te zetten en meer te laten renderen dan het spaarboekje?

Een extra belangrijke factor zijn ook de belastingen: voor sommige producten kan je een belastingvermindering krijgen. Wordt het product daardoor interessanter voor jou?

Tot slot is er ook nog de looptijd waarmee je rekening moet houden. Als je het geld voor een langere termijn opzij wilt zetten dan kan een tak 21 verzekeringsproduct misschien interessanter zijn omdat na 8 jaar de roerende voorheffing wegvalt.

Als je liever op korte termijn belegd dan is een TAK 26 belegging ook een alternatief omdat hierop geen verzekeringsbelasting betaald moet worden.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect