Verzekeringsbons (TAK 21)

Verzekeringsbons kunnen dienen als alternatief op de kasbon of staatsbon. Je zal meestal eenmalig bij aanvang van het contract een bedrag storten waarop je doorheen de hele looptijd dezelfde rentevoet krijgt. Deze rente wordt niet uitbetaald maar aan het kapitaal toegevoegd (= gekapitaliseerd) zodat deze rente op zijn beurt ook extra rente kan opleveren.

Verzekeringsbons hebben wel een aantal voordelen. Zo is er in de meeste gevallen geen roerende voorheffing verschuldigd en moet je er geen beurstaks op betalen. Het is ook een veilige belegging want de rente is op voorhand al bepaald: je weet dus wat je op het einde van de rit zal terugkrijgen.

Ze vallen ook onder het depositogarantiesysteem waardoor je inleg tot 100.000 euro veilig is en gegarandeerd wordt door de overheid.

Nadelen zijn er ook aan verbonden, bijvoorbeeld als de verzekeringsbon vervroegd wordt stopgezet. Je zal in dat geval een afkoopvergoeding moeten betalen. Dat is niet het geval bij kasbons. Daarnaast staat een verzekeringsbon op naam terwijl dat bij een kasbon niet het geval is.

Een verzekeringsbon is een eenvoudige belegging. Alles is op voorhand bepaald en je komt niet voor verrassingen te staan. Een minpuntje is dan weer dat je ook geen winstdeelname kunt krijgen.

Werking verzekeringsbon

verzekeringscontractenUw verzekeraar zal meestal een keuze opgeven van looptijden. Deze kunnen variëren: 3, 4, 5, 6, 8 jaren zijn de meest voorkomende mogelijkheden. Meerdere stortingen verrichten tijdens de looptijd is meestal wel mogelijk, maar een eerste eenmalige storting is wel vereist. Meestal zal de instelling daar ook een minimumbedrag op plakken, bijvoorbeeld 2.500 euro.

Elke premie die gestort wordt, wordt vervolgens belegd tegen een aantrekkelijk tarief dat van toepassing is op het moment van storting.

Het rendement van een verzekeringsbon is afhankelijk van de gekozen looptijd, maar ook je leeftijd. In de meeste gevallen zal het contract automatisch een overlijdensdekking voorzien van minimaal 130% van de gestorte premies. Het hoogste rendement zal je behalen met contracten op langere termijn (8 jaar en meer).

Inkomsten uit verzekeringsbons met een looptijd die lager is dan 8 jaar zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%, maar daaraan kan worden ontsnapt door een overlijdensdekking van 130% te voorzien in het contract. Vergeet niet dat deze dekking ook niet gratis is.

Verzekeringsbons zijn de laatste jaren wat in de vergeetput geraakt. Niet alleen de stijging van de roerende voorheffing (van 15% naar 25%) had hier invloed op, maar ook de barre economische toestanden en de stijging van de premietaks (van 1.1% naar 2%) hebben er voor gezorgd dat mensen op zoek zijn gegaan naar andere alternatieven.

Een van die alternatieven voor verzekeringsbons zijn de spaarverzekeringen waar er in tegenstelling tot de verzekeringsbons wél een winstdeelname kan zijn.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect