Beleggen in een TAK 26 verzekering

Op een tak 26 verzekeringsproduct zal steeds roerende voorheffing op de verkregen interesten verschuldigd zijn.
Een particuliere belegger is deze roerende voorheffing kwijt, maar een vennootschap kan deze verrekenen in zijn aangifte vennootschapsbelasting. Je kan het dus aanzien als een voorafbetaling op de belastingen die je met de vennootschap moet betalen.

Daar tegenover staat wel dat je op de verworven interesten zal belast worden in de vennootschap. Hoezeer deze belegging interessant kan zijn, hangt volledig af van het tarief waarop je belast zal worden. Wie de premietaks van 4,4% voor vennootschappen wil ontlopen, is een TAK26 echter wel een interessante belegging.

Voor vennootschappen is er ook nog het voordeel dat je geen correctie moet doorvoeren bij het berekenen van de notionele intrestaftrek. Tak 26 verzekeringsproducten brengen immers periodiek inkomsten op. Bij een belegging in goud is dat niet het geval, waardoor je uiteindelijk minder notionele intrestaftrek (= aftrek risicokapitaal) zal overhouden.

Heb je voldoende liquide middelen in zowel een vennootschap als privé? Vraag dan eens aan de bank om een vergelijking te maken van de uiteindelijke opbrengst tussen een investering in de vennootschap en een investering als particuliere belegger.

Vennootschappen ontsnappen aan de premietaks van 4,4%. Het is dan ook een interessant product omdat het toelaat om met een vennootschap te sparen met een gewaarborgd rendement.

Overweeg voor uw vennootschap eventueel ook een termijnrekening, maar de kans is groot dat je met een TAK 26 belegging een hoger rendement behaalt. Op fiscaal vlak is de behandeling echter net hetzelfde!

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect