Tax shelter: Fiscaal interessante investering

Over tax shelter heb je waarschijnlijk wel al iets gehoord. Het is een fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in Belgische filmproducties. Het systeem wordt vanaf 2015 hervormd om misbruiken tegen te gaan. Als investeerder zal je merken dat je minder cash geld op voorraad moet hebben om deze investering te doen.

De werking van Tax shelter: tot 2014.

Anno 2014 kan je tot maximaal 500.000 euro investeren in tax shelter. Je mag hiervan 150% van de investering inbrengen als kost. Dit levert je dus een groot fiscaal voordeel op. Het maximumbedrag dat per boekjaar kan worden ingebracht bedraagt:

  • Ofwel 750.000 euro
  • Ofwel 50% van de belastbare winst

Je kan een investering inbrengen gespreid over drie boekjaren. Een deel wordt aanzien als lening en krijg je relatief snel terug, het resterend gedeelte wordt aanzien als een verworven recht in de film. Daar zal je een keuze worden voorgelegd:

  • Om de rechten terug aan hen te verkopen
  • Om de rechten te houden en daarvan winsten te genereren

Het verkopen van de rechten bleek veelal toch de meest gekozen optie.

De werking van Tax shelter: vanaf 2015.

Als investeerder zal je weinig merken van de wijziging, maar de investering kenmerkt zich wel meer als een financieel product en het rendement is op voorhand gegarandeerd.
Nu zal men aanbieden om een fiscaal attest te kopen van bijvoorbeeld 500.000 euro maar aan een voordelige prijs dat wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde van het attest. Dit percentage bedraagt: 48,387%. Het is wettelijk voorzien dat je 310% kan inbrengen van wat je effectief betaald.

In ons voorbeeld betekend dit dan ook dat je maar 241.935,00 euro zal betalen voor het attest van 500.000 euro (waarvan je fiscaal gezien 750.000 euro mag aftrekken).
Als we de controle uitvoeren dan kennen we ook ons maximaal aftrekbaar bedrag: 241.935,00 euro x 310% = 750.000 euro.

Direct rendement!

tax shelterDat is altijd al het uitgangspunt geweest bij tax shelter, maar we willen graag even het nieuwe systeem illustreren aan de hand van een realistisch voorbeeld.

Stel dat je een attest koopt met een waarde van 100.000 euro. Je zal hiervoor ‘slechts’ 48.387 euro voor moeten betalen.
Het bedrag dat je in kosten mag nemen bedraagt 150.000 euro. Wordt je vennootschap aan het normale tarief in de vennootschapsbelasting belast (33.99%) dan realiseer je hierop een belastingbesparing van 50.990 euro.

Uw onmiddellijk rendement bedraagt dan: 50.990 euro – 48.387 euro = 2.603 euro (5.37%)

Van zodra een definitief attest verworven wordt door het productiehuis wordt de vrijstelling definitief en binnen de 18 maanden zal je ook interesten ontvangen. Deze interesten worden berekend op de EURIBOR van de laatste twaalf maanden en verhoogt met 450 basispunten.

Na 18 maanden krijg je dus interesten die berekend worden op het bedrag dat je hebt gestort, namelijk: 48.387 x (EURIBOR+4.5%) x 18/12 = 3.673 euro. Op deze intresten zal je wel belastingen moeten betalen, dus hiervan zal je 2.424 euro overhouden.

Het totale rendement bedraagt uiteindelijk 5.022 euro
of 10,38% op uw gestorte som.

Belangrijk: staar u niet blind

Er zijn twee belangrijke punten waarmee je rekening moet houden als iemand je voorstelt om een investering in tax shelter te doen.

Het tarief vennootschapsbelasting.

Vennootschappen die een normaal tarief hanteren in de vennootschapsbelasting kunnen hier zeker hun voordeel mee behalen, getuige ook bovenstaand voorbeeld. Heb je een vennootschap maar gebruik je het verlaagd tarief? Dan zal je rendement ook zakken. Dit is vrij evident omdat het voordeel rechtstreeks is gekoppeld aan de fiscale besparing.

De notionele intrestaftrek.

Er is geen negatieve impact op de notionele intrestaftrek. Door het aanleggen van een investering in tax shelter wordt een belastingbesparing gerealiseerd. Doordat er minder geraamde belastingen worden geboekt, en de overgedragen reserves daardoor toenemen kan je zelfs stellen dat dit ten goede komt voor de aftrek risicokapitaal. Je kan dit mee opnemen in de berekening van je rendement.

Vanaf wanneer rendabel met vennootschap met verlaagd tarief?

We hebben de berekening voor u alvast gemaakt. Tax shelter via een vennootschap die het verlaagd tarief hanteert wordt pas rendabel vanaf een investering van ongeveer 6.695 euro. Dit betekend dus dat je in datzelfde boekjaar een belastbaar resultaat moet hebben van 41.500 euro.

  • Wie een rendement van 0% wil behalen met tax shelter moet ongeveer 6.695 euro investeren.
  • Wie een rendement van 2% wil behalen met tax shelter moet ongeveer 7.235 euro investeren.
  • Wie een rendement van 5% wil behalen met tax shelter moet ongeveer 14.870 euro investeren.
  • Wie een rendement van 10% wil behalen met tax shelter moet ongeveer 19.275 euro investeren.

De berekening om hiertoe te komen is vrij complex. We houden zelf ook maar rekening met 1 boekjaar omdat het anders moeilijk wordt om dit correct te berekenen. Onthou echter wel: als je tax shelter overdraagt naar de volgende boekjaren, dan zal het minder voordelig uitkomen (omwille van opklimmend tarief vennootschapsbelasting) en is bovenstaande indicatieve berekening niet volledig correct.

Raadpleeg dus steeds uw boekhouder voor meer inlichtingen omtrent tax shelter en vraag een berekening op maat. Dit is belangrijk omdat vennootschappen die tegen het tarief van 24,98% belast worden geen rendement kunnen halen uit deze nieuwe tax shelter regeling.

Maximale investering berekenen

Uitrekenen hoeveel je uiteindelijk in tax shelter kan investeren is geen makkelijke opgave. Tax shelter aanleggen zal er voor zorgen dat het maximale bedrag aan tax shelter weer zal wijzigen omdat er rekening moet gehouden worden met dividenden, verworpen uitgaven en de Tax shelter zelf. Het is daarom aangewezen om dit te laten berekenen door uw boekhouder of het productiehuis die je wenst te hanteren om in te investeren.

Simplistisch gesteld gebeurd de berekening als volgt (uitgaande van een belastbare gereserveerde winst van 310.000 euro):

  • Belastbare gereserveerde winst / 2 = maximale fiscale vrijstelling
  • Maximale fiscale vrijstelling / 3.1 = bedrag tax shelter dat je zal kunnen storten

In ons voorbeeld komen we uit op een te storten bedrag van 50.000 euro, maar om snel een benadering te berekenen kan je ook de belastbare gereserveerde winst delen door 8.

Teveel tax shelter aangelegd, wat nu?

Tax shelter is net zoals in het oude systeem overdraagbaar naar het volgend boekjaar. Je kan dus bij gunstige vooruitzichten anticiperen bij het ondertekenen van de raamovereenkomst, en de aftrek benutten in meerdere jaren (maximale overdracht van 4 jaar).

Tax shelter is interessant wanneer je belast wordt aan het normale tarief van 33,99%. Wie belast wordt aan het verlaagd opklimmend tarief, maakt op voorhand best de berekening om het netto rendement in te schatten. Het rendement wordt pas interessant als je in de schijf van 31,93% valt.

Over de wijziging van de regeling in 2015.

Bedoeling van deze hele aanpak is enerzijds om misbruik van het systeem tegen te gaan, maar anderzijds ook om vereenvoudiging door te voeren. Wie boekhoudingen voert en al eens tax shelter heeft moeten verwerken weet dat het niet zo eenvoudig is!

De grootste wijzigingen spelen zich dus af achter de schermen bij de filmproducten. Vanaf 2015 moeten ze immers 90% van het totale bedrag dat ze via tax shelter hebben opgehaald besteden in België (acteurs, locaties, kledij, …) en dat zorgt dus voor werkgelegenheid binnen diverse sectoren die betrokken zijn bij de filmindustrie. Vandaar ook dat de overheid hier graag in meegaat. Voorheen vloeide dit geld niet zo goed door naar de Belgische industrie dus was een aanpassing zeker nodig.

Een voordeel is wel dat er minder cash geld voorzien moet worden om te investeren. Wie voorheen 100.000 euro uitgaf aan tax shelter, zal dit in 2015 al kunnen vanaf 48.387,00 euro om hetzelfde voordeel te krijgen.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect