Actief of passief beleggen: Wat en hoe?

Actief beleggen en passief beleggen zijn twee termen die je regelmatig eens leest. Het kan bij diverse beleggingen worden gebruikt, onder meer bij beleggingsfondsen.

Het lijkt duidelijk wat de verschillen tussen actief en passief beleggen kunnen zijn, maar het loont toch de moeite om er even bij stil te staan en relevante vragen te stellen. Het kan immers een invloed hebben op het rendement van de belegging.

Actief of passief beleggen

Actief beleggen of passief beleggen zijn twee totaal verschillende strategieën om een belegging aan te vangen. Het is natuurlijk de bedoeling om steeds een rendement uit je investering te halen die hoger ligt dan de klassieke spaarrekening.

Door actief te beleggen tracht je een beter rendement te bekomen dan de markt waarop je je baseert. Het doel is dus om de markt te kloppen.

Beleg je bijvoorbeeld in aandelen, dan zal je op zoek gaan naar het juiste aandeel waarvan je verwacht dat deze sneller zal stijgen dan de gemiddelde markt waartoe het aandeel behoort. Timing is hierbij dan ook een essentieel gegeven.

Passieve beleggers stellen zich tevreden met de evolutie van de markt en proberen dus ook niet om beter te presteren dan de markt. Het rendement zal daarom aansluiten bij deze van de markt.

Actieve beleggers zullen dan ook veel meer op de loer liggen om de beste belegging te selecteren. Ze zullen dan ook frequent aan- en verkopen. Passieve beleggers stellen zich sneller tevreden en zullen ook minder actief zijn in hun aankoopbeleid.

De kosten bij passief beleggen zullen veelal lager uitvallen, net zoals het rendement. Actief beleggen zal veel meer tijd en opvolging kosten, maar het doel is om een hoger rendement te behalen.

De discussie

Tussen actieve en passieve beleggers vindt steeds een hevige discussie plaats. Actieve beleggers vinden dat een beheerder met ervaring en talent zeker een toegevoegde waarde kunnen creëren terwijl passieve beleggers er steevast van overtuigd zijn dat de marktindex niet te kloppen valt.

“Laag kopen en hoog verkopen” lijkt als je achteraf de koersen ziet altijd heel simpel. Maar wie echt voor de keuze staat merkt al gauw dat het niet altijd eenvoudig is om het instapmoment te bepalen: stijgt de koers dan heeft men schrik om te hoog te kopen, daalt de koers dan heeft men schrik dat de koers zal blijven verder dalen. Beleggen is dus niet zo eenvoudig als het allemaal lijkt.

Geleidelijk aan instappen (bijvoorbeeld maandelijks) is een strategie om hier een beetje het hoofd aan te bieden: staat de koers hoog, koop dan weinig aantallen aan, staat de koers laag dan kan je net iets meer investeren.

Rendement van de markt

Je kan beleggen in verschillende categorieën: vastgoed, aandelen, obligaties, vastgoed, enz … Elke categorie heeft zijn eigen marktrendement.

Ook subcategorieën zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij aandelen kan je nog een onderscheid maken op locatie (Europese aandelen, Japanese aandelen, Aziatische aandelen, …) of segment (technologie, pharma, …) of andere.
Elke subcategorie heeft zijn eigen unieke eigenschappen als het op risico en rendement aan komt. Het rendement wordt aldus ook apart gemeten met een index.

Actief of passief beleggen: de verschillen

.Actief beleggenPassief beleggen
Doel: Mikken op rendement, hoger dan de marktindexGelijk rendement als de marktindex behalen
Rendement: Ligt veelal lager dan de marktindexLigt veelal hoger dan de marktindex
Eigenschap: Beheerd door een actieve managerEenvoudig
Kosten: Hogere kosten door groter aantal transactiesLagere kosten
Aantal transacties: VeelWeinig
Aanbieders: De meeste bankenBepaalde vermogensbeheerders

Voorbeelden

Actief en passief beleggen kan in alle categorieën. Ook wie op zoek is naar een beleggingsfonds (dat door een fondsbeheerder wordt opgevolgd) wordt geconfronteerd met actieve of passieve beleggingen.

Passieve fondsen zullen de prestaties volgen van een bepaalde index, een specifieke sector of bepaalde valuta’s of grondstoffen.
Actieve fondsen zullen op zoek gaan naar betere beleggingen in de hoop de algemene index te kunnen kloppen.

Wie actief belegd zal technieken gebruiken om de juiste belegging te selecteren, de ideale timing te voorspellen en/of op zoek gaan naar een goed presterende fondsbeheerder of beleggingsstijl.

Actief of passief beheerde beleggingsfondsen

Actief beheerde fondsen kunnen zeker een meerwaarde bieden als de fondsbeheerder ervaring en talent heeft. Het ziet er echter naar uit dat het moeilijk is om dit op lange termijn vol te houden.
Het vergt dus een streng selectieproces dat je voor jezelf moet formuleren om te beslissen of een bepaalde fondsbeheerder ook op lange termijn de index kan blijven kloppen. Resultaten uit het verleden kunnen samen met kwaliteit, beleggingscultuur en consistentie een goede indicator zijn, het zijn echter nooit garanties op lange termijn.

Actieve beleggingsfondsen zullen duurder zijn dan passieve beleggingsfondsen. Dit komt omdat men meer transacties zal moeten doen om de index voor te blijven. De koers van een actief beleggingsfonds zal ook maar een keer per dag aangepast worden, terwijl de koers van een passief beleggingsfonds onmiddellijk mee beweegt met de index.

De kans dat een actief beheerd beleggingsfonds de markt verslaat is verrassend klein. Reken op ongeveer 10% kans dat je het juiste beleggingsfonds selecteert die de markt kan verslaan.

Wat zegt Warren Buffet?

Warren Buffet is hier zeer duidelijk in. Hij stelt dat de meeste beleggers niet goed genoeg zijn om een bedrijf ten volle te doorgronden en dat de meesten dan ook beter af zijn met een goedkope ETF (indextracker).

De passieve “Buy and Hold” strategie lijkt voor de meesten op een termijn van 10 jaar toch een beter rendement te leveren dan de actieve belegger die steeds probeert om de index te kloppen.

Beginnende beleggers kunnen zich beter eerst richten op de passieve markten en zo een beetje ervaring opdoen. Eens de eerste ervaringen een feit zijn, kan je nog steeds opteren om voor kleinere bedragen actieve beleggingen uit te voeren. Door uw portefeuille te spreiden tussen actieve en passieve beleggingen loop je ook iets minder risico.

Conclusie

Passieve beleggingen lijken op lange termijn de betere keuze te zijn, maar dit wil niet zeggen dat een actieve beheerder met talent geen kans maakt op betere rendementen te behalen. Vergeet echter niet dat er bij een actieve beleggingsstrategie meer kosten zullen gemaakt worden, omdat er ook meer transacties zullen plaatsvinden.

Particuliere beleggers zijn volgens de statistieken echter beter af met een passieve belegging. Het rendement ligt dan in lijn met de onderliggende waarde of index. Dit kan bijvoorbeeld een index zijn met een bijzondere onderliggende waarde zoals de goudprijs, de zilverprijs of een valuta zoals de dollar. Aan de hand van trackers kan je inspelen op zowel koersstijgingen als koersdalingen op de onderliggende waarde.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect