Beleggen via uw vennootschap? Vergeet uw LEI-code niet.

Beleg je geld via jouw vennootschap? Dan zal je verplicht zijn om een LEI-code aan te vragen. Zonder deze LEI-code kan uw vennootschap immers geen aankoop- of verkooporders meer doorgeven.

LEI-code (Legal Entity Identifier)

Een LEI (of Legal Entity Identifier) is vanaf 2018 verplicht voor alle rechtspersonen die geld beleggen in bepaalde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, warrants, … Een LEI is reeds verplicht vanaf 2013, doch enkel indien er belegt werd in derivaten.

De verplichting om een LEI-code aan te vragen is ontstaan als gevolg van de globale crisis in 2008/2009. Er bleek een gebrek aan transparantie en regulering op de financiële markten. Het gevolg hiervan is een wijziging in de Europese financiële wetgeving.

Uw broker zal voortaan verplicht zijn om bepaalde financiële transacties te rapporteren. Toezichthouders zoals de FSMA zullen op die manier een beter beeld van de financiële markt kunnen krijgen en marktmanipulatie beter kunnen opsporen.

Voor welke beleggingen?

logo LEI-codeEuropese financiële instellingen moeten bepaalde transacties melden aan hun toezichthouder. Voor België is dit de FMSA.

Het gaat hierbij om aankopen, verkopen of overdrachten van beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, warrants, staatsleningen en staatsbons. Maar ook om te beleggen in vastgoedcertificaten, turbo’s, ETF’s is een LEI-code nodig.

Een LEI-code is niet nodig indien de vennootschap alleen belegt in financiële producten zoals beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, deposito’s, termijnrekeningen, kasbons of goud.

Ook voor particulieren?

Nee, een particuliere belegger hoeft geen LEI-code aan te vragen. Een LEI-code is louter bestemd voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zoals uw vennootschap, maar ook VZW’s.

LEI aanvragen

De aanvraag moet expliciet zelf worden ingediend, een vennootschap krijgt deze dus niet automatisch toegewezen. De aanvraag moet gebeuren bij een verstrekker die erkend is door de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

In België kan je terecht bij GS1 Belgium & Luxembourg (www.mylei.be) voor het indienen van uw aanvraag.

Een LEI-code is niet gratis, de kosten ervan kunnen echter variëren afhankelijk bij welke verstrekker u de aanvraag indient. De kostprijs hiervan bij aanvang bedraagt ongeveer 80 tot 90 euro. Een LEI-code is 1 jaar geldig en dient jaarlijks verlengd te worden. Elke vernieuwing kost tussen 50 en 60 euro.

Tip: Van zodra je de code ontvangen hebt, stuur je deze het best door naar je broker.

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect