Nieuwe regels risicovolle producten zoals binaire opties, CFD’s en Forex.

De commercialisering van bepaalde risicovolle producten wordt sinds 18 augustus verboden. Het gaat dan om risicovolle derivaten zoals binaire opties, CFD-handel en bepaalde Forex producten. De aanleiding hiertoe is een toenemend aantal klachten bij de Belgische toezichthouder FSMA. Vaak worden deze producten ook op agressieve wijze aangeboden door buitenlandse brokers, bijvoorbeeld door mensen op te bellen via call-centers.

Welke producten?

Het aantal producten dat aan banden worden gelegd worden opgesomd in het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 (met publicatie op 8 augustus 2016):

  • Binaire opties;
  • Derivatencontracten met een looptijd van minder dan één uur;
  • Derivatencontracten met een hefboomeffect, zoals contracts for difference (CFD’s) en rolling spot forex contracten.

Binaire opties

Binaire opties worden vaak aanzien als puur gokken, vaak worden ze dan ook als ‘alles of niets’-contracten omschreven. Het is een overeenkomst waarbij iemand gokt op het toekomstig verloop van een actief (aandeel, valuta, grondstof, …) en dit op zeer korte termijn. Deze termijn is vaak zo kort als een uur of zelfs minder.

Gok je fout, dan ben je je hele inleg kwijt, gok je juist dan kan je zeer grote winsten realiseren. Vaak is het echter wel zo dat effectief winst maken moeilijk blijkt te zijn dan gedacht.

CFD’s (Contract For Difference)

CFD’s zijn beleggingen met een hefboomwerking. Gezien de aard van deze belegging, is dit ook een belegging op zeer korte termijn. Over CFD’s kan je op geldbeleggen.info meer lezen. Klik hier om meer te lezen over CFD’s.

CFD’s werden oorspronkelijk uitgesloten van de speculatietaks die begin 2016 werd ingevoerd. Het lijkt dan ook logisch dat veel kleine beleggers op zoek zijn gegaan naar manieren om te beleggen zonder dat hierop speculatietaks wordt geheven. Veel beleggers komen dan ook uit op risicovolle producten zoals binaire opties en CFD-handel.

Rolling spot forex contracten

Een rolling spot forex contract is een overeenkomst die onbeperkt hernieuwd wordt tot een van de partijen deze positie sluit. Op dat moment wordt de transactie gestopt op basis van de onderliggende valuta sinds aanvang van de overeenkomst.

financiële krant

Interpretatie door brokers

Online broker Plus500 gaf reeds in mei aan om geen nieuwe Belgische klanten meer te accepteren in afwachting op de nieuwe wet. Vandaag heeft ze voor alle bestaande Belgische klanten de hefboom weggenomen.

Andere brokers aanvaarden wel nog Belgische klanten, zolang de klant in kwestie maar zelf het initiatief nam om een rekening te openen. Ze zullen wel geen reclame meer maken in België maar verder veranderen ze niets aan hun bestaand aanbod.

Commercialisering

Wat vooral opviel zijn sommige agressieve technieken die worden gebruikt bij de commercialisering van OTC-derivaten naar consumenten toe. Voorbeelden die werden aangehaald gingen om telefooncenters of fictieve geschenken en bonussen die werden beloofd. Steeds meer en meer boden ook buitenlandse brokers zonder vergunning of prospectus speculatieve derivaten aan bij het Belgisch doelpubliek.

Deze nieuwe regels hebben alvast de nodige reacties uitgelokt, maar algemeen beschouwd wordt wel begrip getoond voor het verbieden van binaire opties. Duidelijk is alvast de intentie om de commercialisatie van ‘gokspeeltjes’ die geen verband hebben met de reële economie, te verbannen

Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect