Speculatietaks: wat is het en omzeilen mogelijk met alternatieven?

Sinds 01 januari 2016 is de veel besproken speculatietaks in voege getreden, maar wat houdt dit nu in, en welke alternatieven zijn er eventueel beschikbaar om beleggingen op korte termijn uit te voeren zonder onderhevig te zijn aan deze taks?

Speculatietaks: Wat en hoe?

Vanaf wanneer?
De speculatietaks zal van toepassing zijn op alle aankopen vanaf 01 januari 2016. Aandelen die binnen de 6 maanden verkocht worden, maar zijn aangekocht in 2015 zullen hier dus niet onder vallen.

Voor wie?
Alle particuliere beleggers zullen vanaf 1 januari 2016 een belasting van 33 % op meerwaarden van beursgenoteerde financiële producten moeten betalen indien ze deze binnen de 6 maanden verkopen. Slechts in zeer beperkte mate kunnen eventuele minderwaarden in rekening gebracht worden.

De speculatietaks is van toepassing op elke particulier die een aangifte personenbelasting invult. Ook burgerlijke maatschappijen, beleggingsclubs en feitelijke verenigingen zijn onderhevig aan de speculatietaks.

Belgische vennootschappen of entiteiten die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting indienen vallen niet onder de speculatietaks. Voor vennootschappen zijn er immers al regels wanneer er meerwaarden moeten betaald worden.

Welke beleggingsproducten?

Speculatietaks zal verschuldigd zijn indien volgende producten binnen de 6 maanden verkocht zullen worden:

 • Alle beursgenoteerde aandelen (en aandelencertificaten),
 • Beursgenoteerde warrants, opties en andere financiële instrumenten (zoals turbo’s, sprinters en speeders) waarvan het onderliggend actief uitsluitend bestaat uit één of meerdere welbepaalde beursgenoteerde aandelen, zowel van binnenlandse als van buitenlandse bedrijven.

Volgende beleggingsproducten zijn uitgesloten van de speculatietaks:

 • CFD’s (lees verder voor meer info over CFD-traden)
 • Beleggingsfondsen
 • Obligaties (incl. converteerbare obligaties)
 • Aandelen-, optie- en warrantenplan dat een werkgever toekent aan zijn personeelsleden
 • Trackers (ETF’s)
 • Aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven (gereglementeerde markt)
 • Aandelen in gereglementeerde vastgoedvennootschappen (bv. Cofinimmo)
 • Warrants, turbo’s, sprinters en speeders op een ander onderliggend actief dan één of meer specifieke en vooraf bepaalde beursgenoteerde aandelen (bv. grondstoffen, munten, indices…)

Aandelen of andere effecten die verworven zijn omwille van een erfenis zijn vrijgesteld. Aandelen die je hebt verworven uit een schenking kunnen wel onderhevig zijn aan de speculatietaks: er moet gekeken worden naar de datum waarop de schenker de aankoop heeft verricht.


candlesticks koersverloop grafiek
© Shutterstock – Candlestick

Inning en berekening speculatietaks

De speculatietaks zal berekend worden op de verkoopprijs minus de aankoopprijs. De beurstaks mag in mindering worden gebracht, maar andere kosten zoals buitenlandse belastingen en transactiekosten niet.

Men zal rekening houden met het LIFO-principe (last in first out): Dat wil concreet zeggen dat men er van uit gaat dat de laatst gekocht effecten als eerste worden verkocht. Een voorbeeld:

 • 04/01/2016: Aankoop 100 aandelen aan 1€ per stuk
 • 04/02/2016: Aankoop 100 aandelen aan 1,10€ per stuk
 • 15/07/2016: Verkoop 150 aandelen aan 1,50€ per stuk
 • 15/08/2016: Verkoop 50 aandelen aan 1,50€ per stuk

Bij de verkoop op 15/07/2016 zal de meerwaarde moeten berekend worden als volgt:

 • + 100 aandelen x 1,50€ = + 150,00€
 • – 100 aandelen x 1,10€ = – 110,00€
 • = Meerwaarde onderhevig aan speculatietaks: 40,00€
 • + 50 aandelen x 1,50€ = 75,00€ (het resterende deel van de verkoop)
 • – 50 aandelen x 1,00€ = – 50,00€
 • = Meerwaarde die niet onderhevig zal zijn aan de speculatietaks: 25,00€

Bij de verkoop op 15/08/2016 zal er geen meerwaarde meer onderhevig zijn aan de speculatietaks. De resterende aandelen werden aangekocht op 04 januari 2016 en worden aldus niet binnen de 6 maanden verkocht.

Minderwaarden beperkt verrekenbaar
Realiseer je een minderwaarde op effect 1 maar een meerwaarde op effect 2 dan mag je deze niet onderling met elkaar verrekenen. Realiseer je een minderwaarde op effect 1 maar enkele dagen later een meerwaarde op datzelfde effect, dan kan de minderwaarde wel in rekening worden gebracht. Je bent dus verplicht om per aandeel de berekening bij te houden.

Minderwaarden mogen enkel verrekend worden indien het effect dat verhandeld heeft dezelfde ISIN-code heeft. Het saldo kan nooit negatief zijn.

Speculatietaks: de meerwaarde wordt vastgesteld in de oorspronkelijke munt. Minwaarden zijn niet aftrekbaar, behalve binnen dezelfde aandelenpositie.

➥ Samengevat (formule meerwaarde berekenen):
[(verkoopaantal x koers) – beurstaks] – [(aankoopaantal x koers) + beurstaks]

Inning van de speculatietaks

De speculatietaks zal in principe automatisch worden ingehouden door uw bank of broker. Om die reden hoef je dus zelf geen aangifte meer te doen.
Wanneer je bank of broker echter de inhouding niet doet, dan zal je zelf op je aangifte personenbelasting de meerwaarde moeten aangeven. Dat is ook het geval indien je gebruikt maakt van een buitenlandse effectenrekening. DeGiro is daar een voorbeeld van.

Speculatietaks ontwijken mogelijk?

De speculatietaks kan omzeild worden door te kiezen voor een alternatief, bijvoorbeeld door te beleggen met CFD’s (contracts for difference).
CFD’s vallen niet onder toepassing van de speculatietaks. Het zijn afgeleide producten van aandelen die niet noteren op een gereglementeerde markt. Dat wil ook zeggen dat je geen beurstaks hoeft te betalen.

Onthou echter wel dat de risico’s bij CFD’s wel groter kunnen zijn omdat er gewerkt kan worden met een hefboom. Er bestaan echter ook handelsplatformen waarmee je zonder hefboom kan beleggen in CFD’s.

Voorbeeld werking CFD traden met hefboom.
Wie 100 euro heeft kan voor dit bedrag:

 • 100 euro aandelen kopen
 • 100 euro in CFD’s beleggen en een positie van 500 euro aannemen (in de veronderstelling dat de hefboom x 5 is). Winsten of verliezen worden dan berekend op je positie van 500 euro: vandaar het grotere risico. Lees hier meer over CFD beleggen.


Delen en opslaan:
Beleggen bij MeDirect