Investeren in particuliere leningen (peer to peer lenen of P2P crowdfunding)

Crowdfunding is geen ongekend concept, maar in België en Nederland is dit nog niet alom bekend. De wetgeving zit hier ook deels voor tussen. Vrij recent is hier echter toch verandering aan in het komen.

Via crowdfunding kunnen particulieren geld lenen van andere particulieren of bedrijven. Als investeerder beleg je met andere woorden jouw geld in een lening of schuld. Dit lijkt op het eerste zicht een ideale manier om je beleggingen te diversifiëren met crowdfunding als alternatieve belegging. Maar is dit ook zo? Kan je verdienen aan geld lenen?

In dit artikel kom je te weten of investeringen in schulden een ideale alternatieve belegging kan vormen, op welke platformen je geld kan uitlenen en hoe het zit met het risico en rendement.

Snel navigeren: Uitleg en Werking | Risico P2P-leningen | Voordelen en nadelen | Het rendement | Overzicht platformen

Peer-to-peer leningen: Uitleg en werking

Kunst, whisky, zeldzame auto’s, … het zijn allemaal mogelijkheden die behoren tot alternatief beleggen. Vaak vergt dit echter enige kennis om hieraan te beginnen. Aan sommige investeringen moet je met een klein budget zelfs niet aan beginnen.

Het concept van peer to peer leningen verschaffen is echter eenvoudig: Een particulier heeft geld nodig (bijvoorbeeld om een auto te kopen) en jij leent samen met andere investeerders het geld aan deze persoon. Om kredietnemers en uitleners vlug bij elkaar te kunnen brengen zijn zogenaamde crowdfunding platformen ontstaan. Een gekend peer to peer platform uit België is: Mozzeno.

Particulier een lening verschaffen is wettelijk mogelijk, maar wie dit op regelmatige basis doet, zal mogelijks gauw tegen de wettelijke beperkingen en formaliteiten aanlopen. Vandaar ook dat veel platformen hun hoofdzetel vestigen in het buitenland waar de regelgeving eenvoudiger is.

Peer-to-peer leningen: hoe werkt dit?

Crowdfunding is een manier waarop particulieren geld kunnen lenen van andere particulieren (soms zelfs bedrijven, dan spreekt men van P2B) zonder de tussenkomst van een traditionele bank. Door de bank in dit proces uit te sluiten als tussenpersoon, zou het interessanter moeten worden om geld te lenen.

Afhankelijk van het platform waarvan men gebruik maakt, kan er gekozen worden om geld te lenen aan één particulier of kan er automatisch geïnvesteerd worden in een “pool” waar meerdere leners toe behoren. Als investeerder (uitlener) ontvang je periodiek een rente op het uitgeleende bedrag. Dit is dan het rendement die je behaalt op je investering.

Risico bij crowdfunding leningen

De financiële crisis van 2008 en de historisch lage rentevoeten hebben er voor gezorgd dat men op zoek is gegaan naar alternatieve beleggingen die meer rendement kunnen bieden dan het traditionele spaarboekje. Tegelijkertijd zochten mensen ook alternatieven om geld te ontlenen nadat financiële instellingen strenger zijn geworden. Dit zorgde voor een heuse opmars van het concept crowdlending. Maar welk risico draagt een investeerder nu eigenlijk?

Betrouwbaar en transparant, maar niet zonder risico!

Bij elke belegging zal er een risico aanwezig zijn: aandelen, obligaties, instrument, … Zelfs het traditionele spaarboekje is niet zonder risico, al wordt dit laatste wel ingeperkt door onder meer het depositogarantiestelsel. Hoe kan men dan het risico meten bij het investeren in P2P-leningen?

Omdat we geen geld willen verliezen aan de inflatie, en meer rendement willen behalen op onze spaarrekening, zullen dit twee maatstaven zijn waaraan in eerste instantie zal gedacht worden om een risico af te wegen. Vergeet echter ook geen rekening te houden met staatsobligaties, waarvan doorgaans wordt aangenomen dat het een relatief veilige investering is.

Rendement en risico

Rendement en risico gaan hand in hand samen. Wie een groter rendement nastreeft zal daarvoor meer risico moeten nemen. Veilige staatsobligaties zullen minder risico inhouden, maar ook een lager rendement opbrengen dan bijvoorbeeld bedrijfsobligaties dan bedrijven met een lage kredietwaardigheid. Bij deze laatste is immers het risico groter dat het bedrijf failliet gaat, en je jouw investering niet meer zal terugzien.

Ook crowdfunding leningen verschaffen is niet zonder risico. Aangezien elk crowdfundingplatform anders werkt, doe je er goed aan om eerst vertrouwd te worden met de werking en de regels van het platform. Zo schommelen de rendementen bij Mozzeno tussen 2% en 4,50% maar is er wel een garantie op het kapitaal. Dit houdt in dat het kapitaal doorgaans veilig is, en er enkel over een kleine periode geen rendement wordt behaald.

Een ander crowdfundingplatform zoals Fastinvest belooft rendementen die kunnen oplopen tot 16%. Daarbij zou duidelijk moeten zijn dat deze leningen ook meer risico zullen inhouden. Het grootste risico ligt vooral bij de kredietwaardigheid van de ontlener.

Het risico van crowdfunding leningen beperken

Eerder gaven we al mee dat het belangrijk is om vertrouwd te raken met de werking van het platform die je wilt gebruiken om geld te investeren in leningen aan particulieren. Bij veel platformen is het immers mogelijk om zelf het risico te beperken omdat je zelf kan kiezen in welke lening je wenst te investeren.

Ook het bieden van een garantie zoals bij Mozzeno is nuttig om te weten bij het beoordelen van platformen en je eigen risicoprofiel.

Een extra tip die we kunnen meegeven is ook om na te denken over de leenperiode. Soms beperken de terugbetalingen zich tot 11 maanden. Hierdoor heb je je oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag snel terug, maar sommige leningen worden ook afgesloten voor een periode van meerdere jaren. Je dient er dus rekening mee te houden dat een investering een tijdje kan vastzitten.

Peer-to-peer leningen verschaffen kan daarom zeker wel een plaats verdienen in je beleggingsportefeuille. Het is een uitstekende manier om je beleggingen te diversifiëren en er zijn voldoende mogelijkheden die passen binnen verschillende risicoprofielen.

Voordelen en nadelen van crowdfunding.

Elke soort belegging is onderworpen aan zowel bepaalde voordelen als nadelen. In onderstaand overzicht hopen we dat je op een snelle manier inzicht kan krijgen of geld beleggen in crowdlending een geschikte alternatieve belegging kan zijn voor jou.

Voordelen van P2P lenen

 • Rendement: Het rendement ligt doorgaans hoger dan de spaarrekening of termijnrekeningen van dezelfde termijn van de leningen waarin je investeert.
 • Laagdrempelig: Je kan vrij snel starten met het uitlenen van geld aan particulieren. Een account aanmaken kan doorgaans snel online en duurt slechts enkele minuten.
 • Kleine bedragen: Je kan investeren in crowdfunding leningen vanaf kleine bedragen zoals 50 euro. De eerste storting kan iets hoger liggen (bijvoorbeeld 500,00 euro) maar dat is afhankelijk van platform tot platform.
 • Groot aanbod: Er bestaan verschillende platforms waarbij je je kan aanmelden die elk een groot aanbod van leningen bieden met interessante rendementen.
 • Terugkoop garantie: Op bepaalde platformen is er een terugkoop garantie wanneer de kredietnemer er niet in slaagt om tijdig de lening terug te betalen. Het platform koopt de lening dan terug. Is zo’n garantie aanwezig, dan verlaag je hiermee het risico en wordt er meer zekerheid geboden van het behoud van je kapitaal.
 • Goedkoop: De kosten om hieraan deel te nemen zijn doorgaans zeer laag. Een platform zal deze normaliter direct verrekenen in het rendement dat je verkrijgt.
 • Snel herinvesteren: Van zodra je rente ontvangt (of een dividend van een aandeel) is het belangrijk om deze snel opnieuw te herbeleggen. Gezien de goedkope kostenstructuur en veel automatisatie die P2P-platformen bieden, kan je eigenlijk al direct de ontvangen herinvesteren in een nieuwe lening voor heel kleine bedragen.
 • Minder volatiel: Investeren in P2P-leningen is weinig volatiel in vergelijking met de beurs.

Nadelen van P2P lenen

 • Soms lange looptijden: Op sommige platformen kunnen de leningen soms een lange looptijd hebben waardoor het kapitaal pas op het einde van de lening terug beschikbaar is. Je moet er dus zeker van zijn dat je het geïnvesteerde geld enige tijd kan missen als je in langlopende leningen investeert.
 • Niet zonder risico: Er blijft altijd een zeker risico aanwezig. Door goed te spreiden tussen verschillende leningen en platformen kan je zelf al heel wat voorzorg nemen en het risico minimaliseren volgens je eigen profiel.
 • Geen kennis van de ontlener: Je zal nooit persoonlijke gegevens te zien krijgen van de personen die geld lenen. Dit is uiteraard logisch voor het bewaren van de privacy. Je bent dus volledig afhankelijk van de doorlichting die het peer-to-peer platform verricht bij elke kredietaanvraag.

Het rendement bij P2P leningen

Het rendement van je investering in schulden kan sterk afhankelijk zijn van platform tot platform. Er zijn veel zaken die het rendement beïnvloeden van je investering:

 • De lokale regelgeving: In België bestaat er bijvoorbeeld een maximum tarief dat een consumentenkrediet mag bedragen;
 • Het risico van de ontlener: Het platform zal als tussenpersoon de kredietwaardigheid van de ontlener controleren. Hoe meer risico er bestaat op wanbetaling, hoe hoger de rentelast voor deze ontlener zal zijn. Dit vertaald zich dan ook in een hoger rendement voor jou als investeerder.
 • Type en doel van de lening: Waarvoor wil de kredietnemer het geld gebruiken en hoe lang bedraagt de termijn? Deze zaken dien je ook in het achterhoofd te houden bij het selecteren van de leningen waarin je wilt investeren.
 • Aanwezigheid van onderpand: Als het platform een terugkoop garantie geeft en er is geen onderpand aanwezig, dan loopt het crowdfunding platform ook een groter risico. Dit wordt vaak ook merkbaar aan het rendement.
 • De werkingskosten van het platform: Alhoewel in de meeste gevallen geen directe kost wordt aangerekend aan de investeerder, zit de kostprijs wel al vervat in je rendement. Zo kan een kredietnemer 8% rente betalen terwijl jij maar 6% rendement ontvangt. Deze kosten zitten met andere woorden reeds vervat in het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt.
 • De werking en mogelijkheden van het platform: Op internationale platformen is het vaak ook mogelijk om leningen te kopen of te verkopen op een secundaire markt. Hierdoor kan men ook het rendement opkrikken. Er is dan wel niet altijd een terugkoopgarantie aanwezig waardoor je een risico kan lopen om het leenbedrag te verliezen bij wanbetalingen.
 • De aanwezigheid van een garantie: Als er een garantie aanwezig is op het platform, dan worden leningen van wanbetalers teruggekocht en verlies je geen kapitaal.

Er zijn heel veel factoren aanwezig die kunnen wegen op het rendement. Doorgaans zal een hoger rendement ook betekenen dat een bepaalde investering meer risico inhoudt. Niet verwonderlijk dus dat je bij peer-to-peer leningen rendementen kan terugvinden vanaf 2% die zelfs tot 20% kunnen oplopen.

Overzicht: Crowdfunding platformen

Interesse om alvast meer te weten te komen over het investeren in leningen via crowdfunding? Het blijft heel belangrijk om op voorhand heel goed elk platform te bestuderen zodat je op voorhand vertrouwd raakt met de werking ervan. Hierbij alvast een klein overzicht om mee te starten.

Mozzeno

Mozzeno is het enige crowdfunding-platform voor particulieren die actief is in België. Het staat onder toezicht van de FSMA en de economische inspectie van de FOD Economie.

Particulieren kunnen via Mozzeno een lening aanvragen bij andere particulieren en ondernemingen. Als investeerder ontvang je hiervoor een rente. Je weet ook dat je uitsluitend Belgische projecten financiert en dus geen buitenlandse fondsen of individuen.

Als belegger investeer je in zogenaamte “Notes”. Een Note is een kredietaanvraag van een particulier. Je kan zelf kiezen welk bedrag je investeert in een bepaalde Note. In een oogwenk zie je ook waartoe de lening dient, hoeveel het rendement bedraagt, hoe lang de looptijd bedraagt en in welke risicoklassen deze zich bevindt.

Mozzeno notes
Mozzeno Notes

De rente die je ontvangt is een bruto rente. Hiervan wordt 30% roerende voorheffing afgehouden (zoals ook het geval is bij niet gereglementeerde spaarrekeningen). Deze roerende voorheffing is wel bevrijdend, je betaalt er dus geen andere belastingen op.
Dit maakt het wel bijzonder interessant om bij Mozzeno te investeren via een vennootschap aangezien de roerende voorheffing dan wel gerecupereerd kan worden in de aangifte vennootschapsbelasting.

Mintos

Mintos is een bekend internationaal crowdfunding platform met een hoofdzetel in Letland. Je kan beleggen als particulier of als bedrijf. Mintos beschouw je beter als een marktplaats waarbij men kredietnemers en kredietgevers bij elkaar tracht te brengen.
Mintos werkt samen met professionele kredietverstrekkers die leningen verstrekken. Mintos tracht via hun platform voldoende investeerders te vinden om in deze leningen te beleggen. Je belegt in leningen uit meer dan 15 landen en indien gewenst in verschillende valuta.

Mintos investeringen
Mintos investeringen

Via de Mintos marktplaats kan je leningen kopen, de rente hierop innen en eventueel de lening opnieuw verkopen. Dit is een manier om het rendement van een investering op te krikken. Een bijkomend voordeel is dan ook dat je geld altijd beschikbaar is. Heb je een belegging in een lening met lange looptijd? Dan kan je deze lening eenvoudigweg verkopen.

Mintos vergt wel iets meer tijd om alles te leren kennen, maar heeft veel opties in zijn gamma opdat je alles kan automatiseren. Er zijn meer dan 10 criteria die je kan opgeven waaraan leningen moeten voldoen en je stortingen kunnen automatisch belegd worden.

Bondora

Bondora is ook een p2p platform waar je kan investeren in leningen aan particulieren uit onder meer Finland en Spanje. Bondora heeft een hoofdzetel in Estland. Omdat men zich beperkt tot landen waar de wetgeving minder streng is, kunnen er hogere rentevoeten gevraagd worden.

Via de Portfolio Manager van Bondora is het mogelijk om je investeringen in lening te automatiseren. De Portfolio Manager is gemaakt om mensen zonder ervaring of financiële kennis direct op weg te helpen.
Alle leningen krijgen ook een rating mee waardoor je het risico op wanbetaling beter kan inschatten. Wie direct zijn geld nodig heeft kan de leningen ook verkopen op de secundaire markt.

Tips bij het gebruiken van Bondora:
Via de secundaire markt kan je meer rendement op je investering halen. Door je te beperken tot leningen met een hoge rating (AA – B) zorg je ook voor minder risico: het aantal wanbetalingen is aanzienlijk kleiner!

Zorg er ook voor dat de lener alle informatie heeft doorgegeven zoals de inkomsten en uitgaven. Zodoende ben je er zeker van dat die persoon voldoende financiële ruimte heeft om de lening terug te betalen.

Wie nog meer het risico wil beperken houdt enkel leningen in portefeuille die in Estland worden uitgegeven. Estland is immers de thuismarkt van Bondora en kan daar dankzij samenwerkingen met deurwaarders veel efficiënter het leenbedrag terugvorderen.

Net zoals bij Mintos, zal er een leercurve zijn als je start met het platform. Via de secundaire markt kan je op een later tijdstip leningen verkopen indien je twijfelt of deze bij je risicoprofiel past.

– Klik hier voor meer informatie over Bondora

Lender & Spender

Lender& Spender is de Nederlandse variant van Mozzeno. Het heeft de nodige vergunningen en staat onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lender& Spender biedt als P2P-platform consumentenleningen aan. De rente vloeit door naar particuliere investeerders en niet naar de banken.

Een account aanmaken bij Lender& Spender gaat snel. Zolang je saldo onder 10.000 euro blijft volstaat enkel je emailadres. Ideaal om kennis te maken dus met hun platform, al heb je wel een Nederlandse bankrekening nodig.

Bij Lender&Spender kies je niet zelf de leningen waarin je wenst te investeren: Jouw belegging wordt automatisch gespreid over verschillende leningen. Zo kan het zijn dat jouw investering van 5.000 over maar liefst 500 leningen gespreid wordt. Hierdoor verlaagt het risico als één van de kredietnemers er toch niet in slaagt om zijn krediet tijdig terug te betalen.
Bovendien is Lender& Spender alleen actief in hun thuismarkt Nederland waar ze over heel wat middelen en expertise beschikt om wanbetalers aan te manen om over te gaan tot betaling.

Tot slot heb je bij Lender& Spender ook de mogelijkheid om de ontvangen rente onmiddellijk te herinvesteren. Hierdoor behaal je maximaal rendement omdat elke euro direct opnieuw wordt geïnvesteerd (en op diens beurt ook direct rente opbrengt).

Bekijk ons overzicht van peer to peer platformen

We beperken ons slechts tot een beknopt overzicht om aan te tonen dat elk platform anders is en er dus voldoende keuze aanwezig is voor elk investeerdersprofiel. Bekijk hier een overzicht van P2P-platformen:

PlatformMinimale inlegRendement *KostenOpmerkingAanmelden
Mozzeno€ 5002% - 4,50%* Geen kosten* Leningen zijn beschermd door een garantiestelsel
* Automatisch investeren via criteria mogelijk
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
Mintos€ 106% - 19%* Wisselkoerskost
* Geen andere kosten
* Secundaire markt waar je leningen kan aan-/verkopen
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
EstateGuru€ 508% - 13%* Geen kosten* Lening verschaffen om vastgoed te kopen (met hypotheekwaarborg)
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
Fast Invest€ 19% - 16%* Geen kosten* Identificeren is verplicht
* Ondernemingen kunnen ook investeren
* Leningen zijn beschermd door een garantiestelsel
* Automatische spreiding van je investering of zelf kiezen in welke lening je wilt investeren
Meer info »
Bondora€ 55% - 15%* Kost bij aan-/verkoop op secundaire markt
* Geen andere kosten
* Secundaire markt waar je leningen kan aan-/verkopen
* Identificeren is verplicht
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
BulkEstate€ 5012% - 18%* Geen kosten* Lening verschaffen om vastgoed te kopen
* Kredietnemers zijn ondernemingen
* Automatisch investeren via criteria mogelijk
Meer info »

Belastingen bij opbrengsten P2P leningen

Bij Mozzeno is het heel erg eenvoudig: van je bruto inkomsten zullen zij automatisch de roerende voorheffing hierop inhouden. Het saldo waarover je kan beschikken op het platform kan je laten terugbetalen of opnieuw investeren. De roerende voorheffing die wordt ingehouden is in principe bevrijdend en hoeft niet meer in je aangifte personenbelasting te worden aangegeven.

De situatie kan anders zijn wanneer je een investering verricht in een P2P platform dat gevestigd is in het buitenland. De verschillen tussen de platformen onderling maken het er ook niet eenvoudiger op.

Het uitgangspunt is echter dat je van alle verdiende rente toch roerende voorheffing zult moeten betalen door dit in te vullen onder het vakje “roerende inkomsten” op de aangifte personenbelasting. Wil je hiervan zeker zijn? Dan neem je hiervoor best nog even contact op met de controledienst van de belastingen.

Wat is het verschil met crowdlending?

Crowdfunding is een vorm van peer-to-peer lenen. Het wordt vaak gebruikt door bedrijven om aan voldoende kapitaal te geraken voor het realiseren van een idee of project. Toch wordt crowdfunding bij ons ook gebruikt als het gaat om lenen aan particulieren.

Crowdfunding leningen beperken zich in België het vaakst tot alleen particulieren. Bij Mozzeno is het wel mogelijk om je als bedrijf aan te sluiten op het platform en geldleningen te verschaffen. De ontleners zijn uitsluitend particulieren. Op die manier kan je met je vennootschap ook meer rendement halen op de overtollige cash geld dat op de bankrekening staat.

Er bestaan ook platformen waarbij men geld kan uitlenen aan andere bedrijven. Deze vorm van financiering is bij ons beter gekend als “crowdlending”, “business lending” of “equity crowdfunding”.

Om leningen te verstrekken als particulier in een bedrijf kan je in België onder meer terecht bij: Look&Fin.

Conclusie beleggen in (particuliere) leningen

Investeren in leningen via crowdfunding platformen, zoals Mozzeno, kan zeker een plaats verdienen in een beleggingsportefeuille. Net zoals andere beleggingen is spreiden heel belangrijk: Niet alleen dien je het geld te verspreiden over verschillende leningen, maar kies je best ook meerdere P2P-platformen om je geld bij te investeren.

Start met het vergelijken van crowdfunding platformen, bestudeer de werking, schat het risico in dat je wilt dragen en investeer een klein deel van je portfeuille in particuliere leningen. Wie kiest voor platformen zonder een secundaire markt, met een terugkoopgarantie, en alleen investeert in leningen met een goede rating is al goed begonnen.

Wil je de extra mogelijkheden verkennen, en nagaan of je extra rendement kan behalen door het aankopen en verkopen van leningen op de secundaire markt die bepaalde platformen aanbieden? Doe dit dan voor zeer kleine bedragen en hou er rekening mee dat het risico veel groter is.

Start alvast met het vergelijken van P2P-platformen:

PlatformMinimale inlegRendement *KostenOpmerkingAanmelden
Mozzeno€ 5002% - 4,50%* Geen kosten* Leningen zijn beschermd door een garantiestelsel
* Automatisch investeren via criteria mogelijk
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
Mintos€ 106% - 19%* Wisselkoerskost
* Geen andere kosten
* Secundaire markt waar je leningen kan aan-/verkopen
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
EstateGuru€ 508% - 13%* Geen kosten* Lening verschaffen om vastgoed te kopen (met hypotheekwaarborg)
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
Fast Invest€ 19% - 16%* Geen kosten* Identificeren is verplicht
* Ondernemingen kunnen ook investeren
* Leningen zijn beschermd door een garantiestelsel
* Automatische spreiding van je investering of zelf kiezen in welke lening je wilt investeren
Meer info »
Bondora€ 55% - 15%* Kost bij aan-/verkoop op secundaire markt
* Geen andere kosten
* Secundaire markt waar je leningen kan aan-/verkopen
* Identificeren is verplicht
* Ondernemingen kunnen ook investeren
Meer info »
BulkEstate€ 5012% - 18%* Geen kosten* Lening verschaffen om vastgoed te kopen
* Kredietnemers zijn ondernemingen
* Automatisch investeren via criteria mogelijk
Meer info »

Lees meer

Trackers: Voordelen en nadelen

Beleggen in trackers is, net zoals bij andere beleggingsinstrumenten, niet zonder risico. Alhoewel de ene partij meer nut zal hebben aan de eenvoud van een indextracker, kan de andere partij hier niet voor te vinden zijn.

Alhoewel een aantal standaardtips voor iedereen wel van toepassing kunnen zijn, is het instrument waarin je wilt beleggen nog steeds een persoonlijke keuze. Aan de hand van een korte opsomming van de voordelen en nadelen van een tracker kan je nagaan of het interessant voor jou is om je hierin al dan niet meer in te verdiepen. (meer…)

Lees meer

Voordelen en nadelen van beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds kan interessant zijn en diverse voordelen bieden, maar weegt het ook op ten opzichte van de nadelen? Een beleggingsfonds zal immers voor bepaalde profielen niet heel erg interessant zijn. Anderen vinden beleggingsfondsen een veilige manier om hun spaargeld beter te doen renderen, zonder dat ze daarvoor veel kennis hoeven te hebben.

Is een beleggingsfonds een ideale beleggingsvorm voor u? Ga het zelf na aan de hand van onderstaand overzicht met voordelen en nadelen van beleggingsfondsen. (meer…)

Lees meer